Jacob Ernst Schmalfeld

Fra AarhusWiki

Tobaksfabrikant Jacob Ernst Schmalfeld, 1820-1918

Schmalfeld blev født i 1820 i København. Hans far, Johan Jacob Schmalfeld var født i Tyskland og kom til Danmark i 1815 som kræmmer.

Schmallfeldt blev ansat hos grosserer og tobaksfabrikant William Stochfelth Wille i København. Her arbejdede han hovedsageligt på kontoret, men var meget interesseret i tobaksproduktionen. Efter at have været ansat i firmaet i nogle år stoppede Schmalfeld i firmaet for at starte sin egen tobaks og cigarfabrik.

I 1846 ansøgte han generaltoldkammer- og kommercekollegiet om bevilling til at drive tobaks og cigarfabrik. Han fik tilladelse og åbnede i november 1846 en fabrik med tilhørende butik i Aarhus. Butikken lå på Store Torv 15.

Privatliv

Schmalfeld blev gift med Marie Louise Meyer. Marie Louises far var sukkerfabrikant og har formodentlig støttet svigersønnen i hans ambitioner. Marie Louise døde i 1893 og blev begravet på Søndre Kirkegård, hvor tre af parrets børn allerede lå begravet. Sønnen, Johan Frederik Schmalfeld var med til at drive fabrikken.

Henvisninger

  • ”De skabte Aarhus – 12 foretagere og deres værk” udgivet af Århus Byhistorisk Udvalg, Erhvervsarkivet i 1991.
  • Sejrs Sedler

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.157483 longitude=10.207756> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.207756, 56.157483] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>