Svaneapoteket

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Svaneapoteket i Vestergade 4, blev oprettet i 1750 af apoteker August Ludwig Steube (17??-1765), der tidligere havde været apoteker i Grenå. Det varede dog ikke længe, for i 1756 gik han fallit. Dengang bestod bygningen af et 12 fag langt bindingsværkhus i to etager. Der var adgang til gårdrummet bagved gennem en portgennemkørsel fra Frue Kirkerist (nu Klostertorv). I 1812 blev forhuset forsynet med grundmur mod Vestergade. Apoteket blev i 1859 erhvervet af apoteker Adolph Vilhelm Joseph Meyer, der desuden var kunstinteresseret. I 1867 lod han kgl. Bygningsinspektør V. Th. Walther ombygge facaden, så den kom til at fremstå i den udformning og udsmykning, som endnu kan anes. Gårdrummet blev nyindrettet i 1876 med fontæner, skulpturer og freskoer, som i dag er forsvundet. I 1901 blev hovedhuset forlænget mod vest med Hack Kampmann som arkitekt. Nedlagt i juli 2005.