Strandvejens Bådelaug

Fra AarhusWiki

Efter krigen blev Tangkrogen i stigende omfang benyttet som ophalingsplads af fiskere, som roede ud i bugten i fladbundede pramme for at fiske i den fiskerige bugt. Kommunen krævede ordnede forhold, og det førte til oprettelsen af Strandvejens Bådlaug omtrent hvor Marselisborg Renseværk nu ligger. Det første foreningshus blev bygget af overskudsbrædder fra den nærliggende Søndre Badeanstalt.

Da beslutningen om at anlægge Marselisborg Lystbådehavn og udvide fælleden ved Tangkrogen blev truffet i 1986, blev det nyetablerede strandområde ved Tangkrogen forbeholdt bådelauget. Ændringerne betød dog, at det måtte flytte 300 meter væk fra klubhuset, som fik lov til at blive stående. Dette er senere erstattet af det nuværende, der ligger tættere på bådepladserne.

Som led i planen blev der blev anlagt en kørevej fra parkeringsarealet i den nordlige del af Fælleden til sandstranden til brug for bådtransport og adgangsvej til klubhus mv.

Kilder og litteratur

  • Århus Senior TV: ”Strandvejens Bådlaug”, dvd, programmet først sendt 24.juni 2007
  • Mogens Weinreich: "Der slides hårdt på Tangkrogen" i Jyllands-Posten Aarhus 30-06-2000
  • Århus Kommune Lokalplan nr. 265, Offentligt rekreativt areal, areal til evt.udvidelse af Marselisborg Ren-seværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen, Juni 1986

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.138346 longitude=10.211677> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211677, 56.138346] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>