Store Torv 9

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Udsigt fra hestesporvognen på Store Torv. Midt i billedet til venstre kan Store Torv 9's todelte facade ses med Joh. Eistrups butik i højre side og forsikrings- og aktieselskabet Norden i venstre. Fotograf Børge Andre Venge, 1959, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 9 hang frem til midten af 1800-tallet sammen med Store Torv 11. Over begge adresser strakte sig en toetagers renæssancegård i bindingsværk, der formentlig blev bygget tilbage i 1500-tallet. På adressen ligger stadig gårdens forhus – omend stærkt ombygget – og ejendommen huser modetøjsbutikken, Envii.

Stærkt ombygget, men aldrig revet ned

Gården blev i 1853 splittet op i flere dele af matriklens ejer, farver Andreas Voetmann, som solgte hver af delene til forskellige, nye ejere. Den østlige del af forhuset ud til Store Torv, der senere skulle blive Store Torv 9, blev solgt til købmanden, Hoffory. Denne lavede umiddelbart efter sin overtagelse af bygningen en grundmuret facade med gesims, der skjulte det gamle bindingsværk.

I 1882 købte købmanden, Christen Sørensen, ejendommen og foretog efterfølgende en række gennemgribende ændringer, så ejendommen herefter opfattedes som nyopført. Blandt andet ombyggedes facaden i historicistisk stil, og huset fik en ekstra etage, en 2. sal.

Flere ombygninger blev ligeledes foretaget i starten af 1900-tallet, hvor der blandt andet blev installeret store udstillingsvinduer i stueetagen i 1911. Forhusets facade blev nærmest brudt op i to i 1934, da butiksejeren i de vestlige lokaler, Johannes Eistrup, lod sin del af facaden i stuen og på 1. sal ændre markant. Asymmetrien, der opstod i den forbindelse, blev dog udvisket igen, da Bikuben flyttede ind i 1970’erne og gjorde udstillingsvinduerne og vinduesrækken i stueetagen og på 1. sal ensartede hen over hele facaden.

Store Torv 9 har altså undergået en stor mængde ombygninger og forandringer, men ejendommen er dog aldrig blevet revet helt ned.

Butikslivet

Butikslivet på Store Torv 9 har været både alsidigt og meget skiftende. Alt fra marskandisere og købmænd, cigar- og tobaksforhandlere til herreekviperings- og tøjbutikker har haft hjemme i forhuset. På adressen er lange traditioner dog også blevet vedligeholdt, da der fra midten af 1800-tallet og helt op til 1920’erne og 1940’erne blev drevet henholdsvis værtshus og urmager på adressen.

I nyere tid har blandt andet Bikuben været i ejendommen fra 1970’erne til 1993, diverse rejsebureauer i næsten 13 år derefter, og fra 2015 har mødetøjsbutikken Envii haft lokaler der.

Se også

Store Torv 9 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Store Torv 9

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Store Torv 9