Andreas Voetmann (1811-1909)

Fra AarhusWiki

Farver og trykker Andreas Voetmann, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 23. januar 1851 - 8. januar 1852.

Født 10. januar 1811 i Skive, død 11. juli 1909 i Randers[1].

Forældre: Købmand Peter Marcus Voetmann og hustru Christine Elisabeth Blegvad. Gift med Marie Kirstine Henriette Grarup, født 15. august 1810 i Aarhus, død 22. april 1889, datter af tobaksspinder Peder Andersen Grarup og hustru Maren Nielsdatter.

Karriere

Voetmann, der var født i Skive, forpagtede i begyndelsen af 1830'erne med kautionister fra fødebyen et farveri i Thisted men forlod det uden at betale forpagtningsafgift og uden at opgive hvorhen. Ved kongelig bevilling af 4. juli 1837 fik han tilladelse til at etablere sig i Aarhus som farver og trykker og tog den 24. juli samme år borgerskab som farver i byen. Han købte farver Rasmus Jahnsens gård på Store Torv med de i bygningen værende farveredskaber.


Hans virke i Aarhus - hvor han i øvrigt var kendt som en god l'hombre-spiller - kom blot til at strække sig over en kortere årrække, og hans deltagelse i byrådsarbejdet varede blot et år, fra begyndelsen af 1851 til udgangen af samme år. I hvert fald i 1853 boede han i Odder, hvor han fortsatte med farverivirksomhed. I 1855 brændte dér hans gård sammen med en betydelig mængde tøj, han havde til farvning, og i 1858 gik han fallit, hvorefter familien formentlig atter er flyttet.

Litteratur og Kilder

Noter

  1. f.Kirkebog Skive, Resen - d.Kirkebog Randers