Peder Andersen Grarup

Fra AarhusWiki

Tobaksfabrikant og købmand Peder Andersen Grarup

Født ca. 1760 i Brande - død 3. april 1813 i Aarhus [1]

Gift med Maren Nielsdatter med hvem han fik syv børn - her i blandt tobakshandler Anders Grarup.

Anders Grarup slog sig ned i Aarhus som tobaksfabrikant i Mejlgade i 1797, og i den forbindelse indrykkede han følgende annonce i Aarhuus Stiftstidende:

”Da H. kgl. M. under 15. Aug. sidst, allern. har forundt mig Privillegium, som Tobaksspinder og Fabriqveur her i Aarhuus, at lade spinde og karve alle Slags Røg-Tobakker i Ruller og Carduser, samt at tilberede alle Sorter Snus-Tobakker, saa vil jeg herved paa bedste Maade have mig recomenderet saavel de Herrer Kbmd. her i Byen, som Handlende i andre Kiøbstæder, forsikrende alle og enhver at levere dem saadanne Vare, at de dermed skal finde sig fornøjet og til billigste Priser. Peder Andersen Grarup”

Ud over tobak handlede Grarup også med andre varer som blandingskorn og hvis sæbe.

Grarup døde i 1813 og i 1815 overtog J.B. Hansen driften af Grarups tobaksfabrik.

Kilder og litteratur

  • Århus Stiftstidende 09.09.1797, 01.04.1802, 05.07.1811, 13.07.1813, 14.02.1815

Noter

  1. d. Kirkebog Aarhus Domsogn