Skjoldhøjskolen

Fra AarhusWiki

Den gamle Brabrand-Aarslev Kommune nåede med bygningen af Gjellerupskolen og planlægningen af Nordgårdskolen at sætte et stærkt fingeraftryk på den samlede skolesituation i storkommunen efter sammenlægningerne i 1970. Med til historien hører, at også Tovshøjskolen og Skjoldhøjskolen, begge fra midten af 70´erne, kom til at ligge på ”gammel” Brabrand-jord, om end yderligt i kommunen og dermed meget tæt på tilgrænsende kommuner.

Det var arkitekterne Bech og Reintoft, der for Århus Kommune tegnede Skjoldhøjskolen, som indledte virksomheden i 1974 i lånte lokaler på Tovshøjskolen. Efter nogle måneder kunne den nye skoles første fløj tages i brug, og en lille én-sporet skole fra 1. til 5. klasse var kommet til verden for at udgøre kimen til det, der snart skulle vise sig at blive en stor og fuldt udbygget skole. Med udgangen af skoleåret 1975/76 lukkede den nærtliggende True Skole, og 94 elever overførtes til Skjoldhøjskolen. Ved den officielle indvielse i december 1979 havde Skjoldhøjskolen 800 elever og 53 lærere, og de skulle nu for alvor til at indrette sig i et bygningskompleks bestående af fem små skoler (i den store) foruden bygningsafsnit, som rummer skolens fællesfaciliteter.

Fra 1995 og i et forløb over tre år deltog to 7. klasser på Skjoldhøjskolen i et stort, centralt anlagt EDB-projekt. To andre skoler, begge sjællandske, var udvalgt til at deltage sammen med Skjoldhøjskolen, og opgaven bestod i at finde ud af, hvordan man bedst integrerer EDB i undervisningen. Herudover skulle projektet vise, hvordan den nye teknologi påvirker fagene, lærernes måde at undervise på og elevernes måde at lære på.

I 1989 havde skolen 754 elever, i 1999 var der 671, og i skoleåret 2000/01 har skolen et elevtal på 685 med 120 børn i skolefritidsordningen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.174108 longitude=10.113792> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.113792, 56.174108] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>