Gjellerupskolen

Fra AarhusWiki

Med til historien hører, at det skoledistrikt, som var Gjellerupskolens ved indvielsen 13. august 1962, i perioden 1815-1896 havde været ”underlagt” Åby Skole. Hermed være også antydet, at vi med den nye skole befinder os i den østlige del af den gamle Brabrand-Årslev Kommune.

Byggeriet på Gjellerup Hovgårds jorder var projekteret af arkitekterne K. Blach Petersen, Knud Friis og E. Moltke Nielsen, og det indledtes i 1960. Resultatet blev i første omgang en skole med 32 klasseværelser fordelt på fire bygninger samt fire særklassefløje samt to gymnastiksale og en aula. Senere, i årene 1966/69, føjede andet byggeafsnit endnu fem fløje samt en gymnasiksal til det bestående, men sportshallen udeblev. Skolen var bygget til 750 elever, men allerede fra starten måtte man acceptere at skulle huse omkring 800. I 1970 var der 916, tyve år senere knap det halve og i skoleåret 2000/01 endnu færre, nemlig 359 på klassetrin fra børnehave- til 9. klasse, et tal som dog er udtryk for en stigende tendens. Skolefritidsordningen omfatter 39 børn. Af skolens elever er 57,4 procent i skoleåret 2000/01 to-sprogede, og af disse 206 elever undervises omkring en femtedel i særlige modtagelsesklasser.

I sommeren 1988 troede mange, at skolens dage var talte. Et flertal i byrådet havde besluttet, at Gjellerupskolen skulle nedlægges med udgangen af juli 1989. Beboerne i skoledistriktet havde imidlertid en anden mening, og med mere end 2.000 underskrifter krævede de i henhold til lovgivningen afholdt folkeafstemning om skolens nedlæggelse eller fortsatte eksistens i hvert fald indtil udgangen af 1994. Afstemningen fandt sted 13. september 1988, og med 2.535 JA-stemmer fra 72,9 procent af skoledistriktets vælgere var der tale om en klar afgørelse. 60 procent havde været nok, der var godt og vel 400 stemmer i overskud, Gjellerupskolen overlevede.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Gjellerupskolen 1962-1987. 1987. Bestil materiale