True Skole

Fra AarhusWiki

Skoleloven af 1814 satte også sine spor i True. Det lille landsbysamfund fik sin skole, som sammen med skolerne i Årslev og Brabrand indtil videre udgjorde det samlede undervisningstilbud i Brabrand-Årslev Kommune.

I 1862 og igen i 1901 rejstes nye skolebygninger, den sidste på den gamle kirkes plads, og i 1915 og 1916 kom henholdsvis gymnastikhuset og lærerboligen til, mens skolehuset fra 1862, der fra 1901 havde fungeret som lærerbolig, blev revet ned.

I 1940 fandt en ombygning sted, i 1952 moderniseredes skolen, og i 1970 fulgte den med Brabrand-Årslev Kommune ind i den nye storkommune. True Skole var kommunens eneste landsbyskole, og det varede da også kun til august 1976, før den blev nedlagt, og eleverne overført til den nye Skjoldhøjskole, som lå lige i nærheden. Forinden havde skolenævnet forgæves ytret ønske om, at skolen blev opretholdt som forskole for børn på 0.-3. klassetrin. Skoleårene 1973/74 og 1974/75 havde ellers udsat skolen i True for store prøvelser, idet elevtallet på den lille 3-klassede skole med elever på klassetrinnene fra 1. til 7. klasse pludselig steg fra knap 50 til det dobbelte. Lærerkollegiet med førstelæreren i spidsen fandt situationen uholdbar, skoleforvaltningen opprioriterede byggeriet på Skjoldhøjskolen, og kort tid senere måtte man i True strække våben, lukke skolen med de fire klasser og aflevere små hundrede elever til en skole, som på godt og ondt udgjorde en skærende kontrast til skolen på True Byvej nummer 8.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Børge Flyvholm: True - en landsbys historie. 1984 Bestil materiale