Skipper Klements Vej

Fra AarhusWiki

Skipper Klements Vej var en vej, der lå i Vorregårdsvangen. Vejnavnet forsvandt i 1966, da vejen indgik som en del af Vejlby Ringvej, dog efter nogle år som Ny Ringgade.

Oprindelig blev vejen navngivet i 1941 som Højvang Allé, der gik fra Randersvej til Niels Ebbesens Plads. Vejnavnet blev allerede i 1953 ændret til navn efter købmand og skipper Clement Andersen (1485-1536) fra Aalborg.

Skipper Clement var født i Vedsted, Aaby Sogn, som søn af en selvejerbonde. I 1534 rejste han et bondeoprør, der blev kendt som Clementsfejden og var en del af borgerkrigen Grevens Fejde 1534-1536, hvorunder bønderne bl.a. brændte herregårdene af og besejrede den jyske adelshær ved Svenstrup syd for Aalborg. Et par måneder senere blev oprørshæren slået og Clement Andersen taget til fange og halshugget i 1536 efter dom ved Viborg Landsting.

Skipper Klements Vej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skipper Klements Vej

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018