Schmalfelds Tobaksskompagni

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Schmalfelds Tobaksfabrik)

Fabrikkens oprettelse

I 1846 ansøgte Jacob Ernst Schmalfeld generaltoldkammer- og kommercekollegiet om bevilling til at drive tobaks- og cigarfabrik. Han fik tilladelse og åbnede i november 1846 en fabrik med tilhørende butik i Aarhus - Schmalfelds Tobakskompagni.

Schmalfeld indrykkede følgende annonce i Århus Stiftstidende da han startede sin fabrik:

”At jeg hersteds har oprettet en Tobak- og Cigar-Fabrik i Forbindelse med en Commissions- og Speditions-Forretning tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre. Fabrikens Udsalg aabnes idag i Hr. Kjøbmand Wilh. Hviids Gaard imellem det store og lille Torv. Aarhuus, d. 25. November, 1846 J.E. Schmalfeld ”

Butikken lå på Store Torv 15. I forhuset lå to butikker og i baghuset og sidehuset var der fabrik og beboelse for familien. . Virksomheden gik godt, og i 1856 købte Schmalfeld huset sammen med købmand F. W. Høyer. Firmaet havde også tobaksudsalg i Skolegade 21

Schmalfeld rejste meget rundt i landet for at sælge sine varer. Det var først i 1860'erne, at han hyrede rejsende agenter til at gøre arbejdet for ham. Firmaet øgede deres omsætning ved at give handlende rabat og ved at have faste lave udsalgspriser.

Udvidelse af fabrikken

I 1870 gik det så godt for firmaet, at Schmalfeld kunne udvide. Han købte Funders TobaksfabrikVestergade 29. Fabrikken var blevet oprettet af Th. P. Funder, men efter Funders død i 1860 oplevede fabrikken problemer. Hans enke havde drevet firmaet, men solgte til premierløjtnant I. P. Th. Quistgaard i 1862. Quistgaard optog C. F. L. Galle som medejer i 1868. Samarbejdet holdt dog ikke længe og han lod i 1870 Schmalfeld leje bygningerne. Schmalfeldt lejede sig i første omgang for 10 år med aftale om, at han kunne købe efter fem år. Han købte også senere et par andre ejendomme i nærheden af Quistgaard, så han fik efterhånden en del ejendomme i området.

Brande hærger Schmalfelds Tobakskompagni

I 1881 blev fabrikken på Store Torv hærget af en brand. Der var gået ild i cigar-tørrestuen, som bestod af en jernplade over et ildsted. Branden var så voldsom, at bygningen ikke stod til at redde. Både forhuset og sidehuset blev ødelagt af ilden, og vandet der var brugt til at slukke den. Slaget var ikke så voldsomt for Schmalfelds Tobakskompagni, som man ved første øjekast kan tro. Størstedelen af firmaets tobaksvarer var flyttet til lageret og fabrikken i Vestergade. Efter branden opgav Schmalfeld fabrikken og salget på Store Torv. Fabrikken i Vestergade havde også været udsat for en brand, og for at undgå at skulle genopbygge to fabrikker solgte han den på Store Torv.

Efter brandene begyndte Schmalfeld at genopbygge i Vestergade. Den nye bygning var tegnet af arkitekt Vilhelm Puck. Den bygning blev dog også hærget af en brand i 1896.

Omdannelse til aktieselskab

Kort efter Schmalfeld overtog Funders Tobaksfabrik lod han sin søn, Johan Frederik Schmalfeld blive en del af familievirksomheden. I 1892 tegnede far og søn en interesseskabskontrakt, hvor faderen stod for to tredjedele og sønnen for en tredjedel. Sådan fortsatte firmaet indtil 1899, hvor det blev lavet til aktieselskab. Blandt de nye medejere af firmaet var Hans Broge og Johannes Baune. Leder af Fabrikken blev Vilhelm Thuesen, som kom fra en tobaksfamillie i Nyborg. Thuesen blev afløst af sin søn, Kai Thuesen i 1925.

Skandinavisk Tobakskompagni

Tobakskompagniet lukkede i august 1971. Firmaet var blevet overdraget til Skandinavisk Tobakskompagni sammen med deres opskrifter.

Bygningen i Vestergade blev købt af Aarhus Kommune, og herefter benyttet til Aarhus Kunstakademi.

Henvisninger

56° 9' 26.94" N, 10° 12' 27.92" E 56° 9' 19.54" N, 10° 12' 41.62" E 56° 9' 27.10" N, 10° 12' 9.70" E