Sabro Korsvej

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Sabro Korsvej er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Sabro Sogn. Byen hørte i perioden 1842-1844 til Lading-Sabro-Fårup Sognekommune og i 1844-1970 til Sabro-Fårup Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Sabro udgøres i dag af den oprindelige landsby og Sabro Korsvej, som er vokset sammen.

Historie

Landevejen Aarhus-Viborg blev omkring 1890 ført igennem sognet, hvorefter der voksede en lille bebyggelse op omkring Sabro Korsvej, cirka en kilometer fra den oprindelige landsby. Ved dette sted besluttede sognerådene i Borum-Lyngby, Lading og Sabro-Fårup at anlægge en centralskole. Her blev Sabro-Korsvejskolen indviet i 1964.

Sabro Korsvej med REMA 1000 på Stillingvej. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en konveks flade med det omgivende terræn faldende i retningerne vest, syd og øst.

Der findes 4 grønne områder i landsbyen, nemlig en sportsplads, en plæne ved skolen, et grønt område ved villakvarteret samt endnu en sportsplads. Beplantningen er for landsbyen som helhed ikke særlig fremtrædende.

Bygninger og erhverv:

5 gårde, 148 beboelseshuse, 7 enheder med kombineret funktion, 2 offentlige bygninger (skole og alderdomshjem) samt 1 kro.

Montra Hotel Sabro Kro, Sabro Korsvej. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.


Vejnet:

De trafikale forhold er i høj grad præget dels af den gennemgående hovedvej, dels af den stærkt trafikerede og gennemgående Stillingvej, der er en bivej. Det interne vejnets form er grenet og regelmæssigt. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, og fortove er ret almindelige.

År 1974
Indbyggertal 440
Antal bygninger ca. 160 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen Det stærkt befærdede kryds Stillingvej-Viborgvej præger den centrale del af landsbyen. De to veje udgør kraftige støjgener for hele landsbyen. Kroen virker noget forstyrrende ved ankomst til landsbyen fra vest (reklamer, uensartet bygning, p-plads). Servicestationer og savværk skæmmer omkring den centrale bebyggelse.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Sabro Korsvej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Sabro Korsvej

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

https://digdag.dk/