Risskov Bibliotek

Fra AarhusWiki

Risskov Bibliotek blev oprettet i 1960, da den nye biblioteksbygning på Fortevej stod færdig. I dag findes biblioteket på Fortebakken.

Risskov Biblioteks historie

Oplysningerne om biblioteksvæsnet i Risskov er meget uklare, men ifølge artikler fra Århus Stiftstidende kan det bekræftes, at sognekommunerne Vejlby og Risskov, der i dag begge hører under bydelen Risskov i Aarhus, har haft biblioteker og sognebiblioteker siden 1935.[1]

I 1959 udkom en artikel i Århus Stiftstidende om bygningen af et nyt bibliotek i Risskov, projekteret af arkitekt Olaf Sahl, hvoraf det fremgår, at bygningen skulle rumme ca. 942 kvadratmeter etageareal til bl.a. en mødesal til henved hundrede mennesker. Denne artikel blev bragt i forbindelse med Vejlby-Risskov Kommunes ansøgning om et statslån til byggeriet.[2]

D. 24. oktober, 1960 åbnede det nye bibliotek på Fortevej, ikke uden problemer, da der var klager fra beboerne i forbindelse med anlæggelsen af en ny parkeringsplads på bibliotekets grund.[3]

Der har ifølge Århus Stiftstidende været et bibliotek og en læsestue på Vejlby Skole. På grund af manglende udlån var det til overvejelse iVejlby-Risskovs Sogneråd, om biblioteket skulle sammensluttes med hovedbiblioteket og skolens bibliotek omdannes til et håndbogsbibliotek.[4]

Hovedbiblioteket i Risskov kan i dag findes på Fortebakken.

Litteratur og kilder:

  1. Århus Stiftstidende 12-09-1935, 19-09-1936 og 03-05-1937
  2. Århus Stiftstidende 09-03-1959
  3. Århus Stiftstidende 24-10-1960
  4. Århus Stiftstidende 12-01-1960