Ravnsbjergkollegiet

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Ravnsbjergkollegiet (nogle gange Ravnsbjerg Kollegiet) er et kollegium i Viby opkaldt efter beliggenheden ved Ravnsbjerg Bakke. Kollegiet er opført 1968-69 og udvidet i 1972 og 1974. Det rummer 384 værelser samt 54 lejligheder.

Kollegiets opførelse 1968-74

Ravnsbjergkollegiet blev opført i 1968-69 af Boligforeningen Ringgården efter tegninger af Herbert Jensen og Knud Blach Petersen. Arkitekterne opbyggede kollegiet af fire treetagers blokke placeret parvis på hver side af en parkeringsplads. Mellem de parvist liggende blokke blev der plads til en gårdhave. Hver blok fik seks kollegiegange. De første beboere kunne flytte ind i november 1968 og resten i løbet af 1969 til 384 kollegieværelser, der alle som et komfortabelt fremskridt i tiden havde eget badeværelse. Hver kollegiegang havde og har 16 beboere, der delte/deles om et fælleskøkken.

I 1972 blev kollegiet udvidet med de såkaldte ”Redekasser”, dvs. 54 lejligheder for par, imens der i 1974 opførtes et fælleshus, der med tiden blev til kollegiebaren ”Natteravnen”. Oprindeligt skulle fælleshuset have ligget for enden af parkeringspladsen og derved at have afsluttet pladsen og have givet den "torvekarakter". I stedet blev fælleshuset placeret parallelt med den fjerde blok, dvs. Risdalsvej 36 og 40.

Der var oprindeligt også planer om en dagligvarebutik på Risdalsvej 50-52 med en nærhed til blokkene med værelser, men den plan blev ikke til noget. Derudover stod Ringgården bag opførelsen af en børnehave på Moltkesvej 2. Børnehaven var også tegnet af Herbert Jensens Tegnestue og blev placeret med en nærhed til blokkene med lejligheder, hvor flere par med børn flyttede ind.

En ny byggemetode

Boligforeningen Ringgården, der stod bag kollegiet, påtænkte oprindeligt at opføre et rødt murstensbyggeri efter traditionelle murermestermetoder, hvilket ville give flere bærende vægge. I stedet valgte Ringgården at eksperimentere med brugen af færdigmurede sektioner. Sektionerne af mursten blev støbt på stedet i et gigantisk telt, der henover vinteren 1968-69 var opvarmet med et oliefyr. Efter støbningen blev murstenssektionerne hejst på plads med kraner. Kun gavlene og trappetårnene blev muret på traditionel vis. Denne effektiviserede byggemetode vakte opsigt og fik omtale i bl.a. fagtidsskriftet Byggeforum.

Fester og socialt liv

I en årrække fra 1990'erne og indtil 2011 afholdt kollegiet hvert år i den første weekend i maj Ravnerock. Ravnerock var kollegiets festival med musik og underholdning i kollegiebaren Natteravnen og i et tilhørende telt. Derudover har kollegiet haft tradition for høstfester, hvor skiftevis en af de fire blokke med værelser hvert år den første lørdag i oktober afholdt fest i hele blokken med deltagelse af alle beboere på hele kollegiet.

Ravnsbjergkollegiet på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ravnsbjergkollegiet

Se også

Litteratur kilder

  • Andersen, Børge: Ravnsbjergkollegiet, Byggeindustrien, Byggeforum, nr. 7, 1970, s. 260-69.
  • "Bolighjælp til de unge", Århus Stiftstidende, 4. september 1968.
  • "Ny byggeform - nyt kollegium", Århus Stiftstidende, 6. september 1968.
  • Thomsen, Kristian Buhl: "3.000 kollegieværelser på 11 år", Ugens Aarhushistorie, Århus Stiftstidende 3. april 2016 og Aarhus Stadsarkivs hjemmeside 4. april 2016.
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv.