Arveprins Frederik Ferdinand

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Prins Frederik Ferdinand)

Frederik Ferdinand, 22. 11. 1792 – 29. 6. 1863, var arveprins til Danmark.

Prins Frederik Ferdinand

Arveprins Frederik Ferdinand var gift med Arveprinsesse Caroline.

I 1803 fik han titel af oberst. Prins Frederik Ferdinand var chef for regimentet Prins Frederik Ferdinands lette Dragoner, senere det 3. Dragonregiment, fra 1807-1842. I 1814 blev han generalløjtnant. I 1829 blev han general. 1839 blev han kommanderende general over Sjælland.

Prins Frederik Ferdinand og Aarhus

Prins Frederik Ferdinand kom i 1819 til Aarhus med sit dragonregiment. Dragonerne fik indkvartering i huset Elba som lå udenfor Mindeport. Samme år begyndte man at bygge et Ridehuset - der blev kendt som Prins Ferdinands Ridehus for et lån på 500 Rdl. sølv. Ridehuset skulle ligge mellem Jægergården og stranden.

Prins Frederik Ferdinand forlod Aarhus i 1842. I den anledning stod der følgende bemærkning i Aarhus Stiftstidende:"I Medfør heraf er Hans Kongelige Høihed Prinds Frederik Ferdinand. der har været bemeldte Regiments Chef lige fra dets Oprettelse, nu ogsaa fratraadt som saadan. Vi maa beklage, at herved eet Baand er sønderrevet, som knyttede Hans Kongelige Høiheds Interesse til vor By og stundom skiænkede os den Glæde at see et elsket Fyrstepar i vor Midte."

I Aarhus findes der flere institutioner og bygninger der er opkaldt efter prins Frederik Ferdinand. Blandt andet Prins Ferdinands Tegneskole og Ferdinandspladsen i Riis Skov.

Kilde