Per Knudsen Møller

Fra AarhusWiki

Skibskaptajn og etablissementsejer Per Knudsen Møller

Per Knudsen Møller fik i 1825 tilladelse til at opføre et forlystelsesetablissement i Risskov. Året efter kunne han indvie Salonen, der fik Lorenzo Marzetta som vært. De to var i forvejen bekendte og Møller havde i 1824 stået fadder ved Mazettos datters dåb.

Allerede i 1827 avertisserede Møller i Aarhus Stiftstidende efter ny vært:

Mit Sted i Riisskov, der er bygget og indrettet til et Sommerforlystelses- og Beværtningssted for Aarhuus Byes Indvaanere, er at faae til Leie til førstkommende Maii, man behager at henvende sig til Købmsnd Hr. Welejus, eller til Eieren. P.Møller

Adgang til Salonen krævede medlemsklub, hvilket Møller bekendtgjorde i Aarhus Stiftstidende:

Da mit Sted i Riisskov er overladt til et abonneret Selskab og de Fremmede som af samme Medlemmer vorde indførte, saa kan Ingen, der ikke er anført paa Abonnementslisten, tilstedes Adgang. Riisskov, d.19.Mai 1828 P.Møller

Kilder og litteratur

Århus Stiftstidende 16.01.1824, 09.01.1827, 20.05.1828