Ove Georg Frederik Bagge (1776-1838)

Fra AarhusWiki

Ove Georg Frederik Bagge var en københavnsk danselærer, der i en årrække logerede i Aarhus, hvor han havde sin egen danseskole og optrådte på byens teater over Løveapoteket.

Ifølge ham selv, blev han født i 1776 i København, død 20. september 1838 i Rønne.

Ove Georg Frederik Bagge voksede ifølge ham selv op i en fattig familie. Som ungt menneske blev han figurant, dvs. baggrundsdanser i balletforestillinger, ved Det Kgl. Theater i København, men han opgav stilling for at starte en danseskole, hvor han selv var lærer.

Danselærer i Aarhus

I 1809 kom O.G.F. Bagge til Aarhus for at opføre en forestilling på Teatret over Løveapoteket. Til den havde han skrevet en såkaldt "epilog", som han fremsagde på teatrets scene. Den lød:

Uvant at tale frygtsom jeg fremtræder,
Endog iblandt saamange Ædle, Ah!
Fra Eder strømmet mine bedste Glæder
Til Eder strømme maa mit Hjertes Tak;
Tak! - at dette Ord dog kunde sige
Alt hvad jeg føler, men ei tolke kan
Naar Sukke fra mit rørte Hjerte stige
Og vidne min Erkiendtlighed er sand!
Om end mig Skjebnen skiller vidt fra Eder,
Om Fjelde taarne sig imellem her,
Om vild Sydora sine Bølger spreder
Og ej mit Suk kan kommer Eder nær:
Da er et Minde i min Sjel tilbage,
Et minde, om det Gode de mig gav
I kjer Erindring alle Dage
Skal følge mig indtil min Grav.

Hans optræden blev - i hvert fald i hans egen optik - modtaget med stor varme, og han indrykkede hurtigt en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor han gav udtryk for sin taknemmelighed for dette. Han skrev:

Jeg aflægger herved min ærbødige Taksigelse til det respective forenede dramatiske Selskab i Aarhuus for Laanet af dets Theater. Mine Medspillende og de Herre Musici ligeledes. Stedse skal mine Herrers Godhed vorde indpræget i mit Hjerte og min Erkjendtlighed skal først ophøre med mit liv.
Ærbødigst
O.G.F. Bagge

Succesen på teatret over Løveapoteket var åbenbart nok til at lokke Bagge til at blive i Aarhus, hvor han i nogle år slog sig ned som danselærer. Han logerede ved David Jacobsen i Vestergade 41, hvor han startede, hvad han selv kaldte for et "Danseinstitut". Her udbød han danseundervisning og -kurser for både børn og voksne.

I årenes løb opførte han adskillige forestillinger på byens teater, og udover solooptrædener lavede han også diverse opvisninger med eleverne fra sin danseskole.

Forfatterskab

Ved siden af sit liv som danser og danselærer begyndte Bagge også et forfatterskab. I 1802 debuterede han med poesi i "Øst's Journal" og skrev siden forskellige værker, blandt andet originale æstetiske skrifter, for eksempel taler og vers, polemiske artikler og et hæfte, der skulle have været en spansk ordbog, men aldrig blev færdig. Hæftet blev udgivet i 1808 og var hans første udgivelse i bogformat.

I 1836 udgav han, hvad der måske kan betegnes som hans hovedværk, der fik titlen Livsbilleder, hvori han skrev om sine kunstneriske genvordigheder. Udgivelsen og Bagge selv blev dog mest af alt opfattet som ufrivilligt komisk. Og det ser ud til, at det var et generelt og udbredt syn på Bagge og hans foretagender. Eksempelvis blev Bagge udstillet i Aarhus Stiftstidende, da et mindedigt for Jens Baggesen, som han havde skrevet, blev parodieret og gjort grin med i avisen i 1826-27. Det var formodentlig avisens redaktør, Adolph Frederik Elmquist, der stod bag angrebet. Bagge troede dog, at bagmanden var Steen Steensen Blicher, som han tidligere havde været i en pennefejde med, og som han derfor på ny begyndte at angribe offentligt i aviserne. Blicher svarede igen, at han ikke stod bag, men mente at Elmquist forsøgte at spille dem ud mod hinanden. I samme omgang fik han dog udskammet Bagge og kaldt ham for både "ækel" og "jammerlig".

Senere liv

Efter Bagge forlod Aarhus, var han i en periode boghandler i Randers. I 1835 fik han bevilling til at give "deklamatorier", dvs. teatralske oplæsninger, i de danske købstæder, og begyndte at rejse rundt for at gøre dette.

Han døde i Rønne i 1838, mens han var på, hvad han selv kaldte "en kunstrejse". På dette tidspunkt var han blevet en velkendt, komisk original mange steder i Danmark.

Ove Georg Frederik Bagge på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ove Georg Frederik Bagge

Litteratur og kilder