Niels Nielsen Weber

Fra AarhusWiki

På grunden bag det nu forsvundne Frederiks Allé 80 overtog N. Weber i 1880 Ulstrups handelsgartneri. I slutningen af 1890’erne begyndte Weber at udstykke sin grund og Ewaldsgade blev ført igennem gartneriet. Weber, som i sin tid havde betalt 28.000 for området, kunne inkassere over 100.000 kr. på udstykningen.

Webers liv

Handelsgartner Niels Nielsen Weber er født den 12. marts 1852 i Sønder Højrup Sogn ved Ringe mellem Odense og Svendborg som søn af skolelærer og kirkesanger Jørgen Frederik Weber og Anne Margrethe Nielsen. 1)

Weber gennemgår en uddannelse som gartner, for vi møder ham i 1870 som elev inden for dette fag på Ryslinge Folkehøjskole mellem Odense og Svendborg.

I 1880 møder vi ham som gartner på godset Serridslevgård nord for Horsens.

Men dødsfald i ejerskabet til godset får ham til at søge andre græsgange. Han har den 17. december 1881 indgået en forpagtningskontrakt med købmand og gartner Rasmus Malling for perioden frem til 1. april 1892 på dennes gartneri i Frederiks Allé 80 (matr. nr. 5b) i Aarhus. Så Weber flytter efterfølgende til Aarhus i 1882 efter hans ansættelse på Serritslevgård.

Weber har i modsætning til den tidligere forpagter handelsgartner Leonard Laurits Abel Ulstrup og ejeren af jorden Rasmus Malling talent for at drive gartneri. Hans evner er så gode, at han allerede den 13. december 1888 køber gartneriet og jorden af Rasmus Malling.

I 1891 bliver Weber gift med Elise Jensine Nicoline Reeberg, født den 17. september 1845 på Frederiksberg som datter af cand. phil. Peter Nicolau Reeberg og Marie Frederikke Rasmussen.

Weber har talent for gartnerfaget og mod på at vise det frem. Han deltager således i Havebrugsudstillingen i Tivoli i København, hvor han flere gange vinder sølvmedalje bl.a. i 1894 og får rosende omtale af hans roser.

Ud fra skatteoplysningerne ser det ud til, at Weber også har haft økonomiske evner for driften af gartneriet, men det bliver udstykningen af jorden, som han tjener mange penge på.

Gartneriet har til at begynde med adresse Frederiks Allé 80, men med Webers udstykning af jorden og anlæggelsen af Ewaldsgade over hans ejendom som følge heraf bliver adressen ændret til Ewaldsgade 10, men han bliver boende i samme hus.

Allerede før Webers tid er der sket en bebyggelse langs med Skanderborg Chausseen [Frederiks Allé], bl.a. har gartner Rasmus Mallings far købmand Andreas Malling tilbage i 1857 solgt byggegrunde langs chausseen ligesom udstykningen, og bebyggelsen af Rasmus Mallings naboejendom matr. nr. 5a har været i gang fra 1885. Men Weber giver sig god tid, så først i 1898 begynder han at udstykke gartneriet.

Men den 9. marts 1911 dør Weber efter længere tids svagelighed i en alder af 59 år.

Jensine Weber bliver dog boende i den gamle gartneribolig indtil hendes død den 5. april 1923. Hendens formue er pr. 1. februar 1916 opgjort til 123.700 kr. svarende i nutidskroner til godt 5 mio. kr. jf. Danmarks Statistiks prisberegner.

Parret fik ingen børn.

Udstykningen af gartneriet ved Ewaldsgade

Udstykningen af naboejendommen matr. nr. 5a syd for Webers gartneri tilhørende Rasmus Malling har været i gang siden 1885. Med den øgede tilflytning af nye indbyggeri i Aarhus og en heraf øget efterspørgsel efter boliger skulle man synes, at det ville være nærliggende også at tænke gartnerijorden udstykket til ejendomme.

Men den tidligere ejer Rasmus Malling har åbenbart ikke sådanne tanker, og Weber er kommet til byen i 1881 for at overtage forpagtningen og i 1888 ejerskabet af Mallings gartneri.

I 1897 søger Weber om at måtte opføre et nyt hus i bindingsværk til udsalg af planter og frø, og i 1900 ansætter han gartner R. Solberg i 1900 som bestyrer.

Men omkring 1898 sker der noget, Weber har nu fået lyst til at udstykke dele af hans jord til boliger, men såvel den faktisk gennemført udstykning som andre forhold antyder, at Weber kun har tanke om at udstykke den del af hans gartneri, som ligger langs Frederiks Allé og den nye Ewaldsgade.

Udstykningen og bebyggelsen af Webers gartneri på matr. nr. 5b fik med tiden et noget andet forløb, end parterne måske havde fantasi til i 1898.

I 1898/1899 sælger Weber jord til den første traditionelle udstykning til boligbyggeri. Omkring 1905 sælger han nogle mindre jordstykker til tre naboer i den tidligere matr. nr. 5a.

I 1909 eksproprierer Statsbanerne en del af den jord, som endnu ikke er udstykket af Weber begrundet i Landsudstillingen i Aarhus samme år. Ekspropriationen passer også fint ind i Statsbanernes planer for udflytning af godsbanegården til Mølleengen, som matr. nr. 5b støder op til.

Efter Webers død vælger hans enke året efter i 1912 at overlade den videre udstykning til de (professionelle) udstykkere murermester S. Rasmussen og advokat S. Winge.

Resultatet af handelsgartner Niels Nielsen Webers udstykning blev 5 ejendomme langs med vestsiden af Frederiks Allé, 3 ejendomme langs nordsiden og 6 langs sydsiden af Ewaldsgade. Hertil kom en ejendom i Wilstersgade og noget tillægsjord til de to virksomheder på naboområdet matr. nr. 5a: Aarhus Dampvaskeri og Thomas Jensen Boeskov samt til ejendommen Wilstersgade 25.

De nye ejere når lige at sælge yderligere noget jord langs med resten af den nuværende Ewaldsgade og dennes forlængelse udstykket og bebygget i perioden 1913 til 1915.

For i perioden 1916-1922 er Statsbanerne igen på banen med planlægningen af udflytningen af den gamle godsbanegård fra Midtbyen til Mølleengen og en heraf følgende mere omfattende ekspropriation til udvidelse af Banegraven, så den nye Godsbanegården i Mølleengen får tilstrækkelig plads. Dette medfører, at Statsbanerne i perioden 1916 til 1919 eksproprierer yderligere af gartnerigrunden og nogle af de huse, som er opført for nylig i Ewaldsgades forlængelse.

Med Byrådets definitive opgivelse af Ewaldsbroen og de heraf nødvendige gadeanlæg kan de sidste stykker jord endelig bebygges i Hallssti i 1931.

Med Webers tidlige død i en alder af 59 år fik han kun en del af den økonomiske gevinst ved udstykningen, resten kom hans enke Jensine til gode.

Gartner Weber præger Frederiksbjerg i tiden fra hans ankomst til byen i 1881 og frem til den sidste ”udstykning” af hans gartneri i 1931, hvor de tre sidste ejendomme på den oprindelige matr. nr. 5b blev opført i Hallssti.

Vil man vide mere om områdets historie i nyere tid, kan der henvises til de lokalplaner, der i 1989 blev vedtaget for Karré 83, Karré 82 og Karré 81, der hver dækker en del af gartnerijorden.

Kilder

  • 1) Kirkebogen for den pågældende dato

Artikler

  • Torben Aastrup om Webers liv og hans udstykning af gartneriet ved Ewaldsgade:

1881-12-17 Handelsgartner Weber [version 2]

1898-02-24 Udstykningen af handelsgartner Webers gartneri

1898-02-24 Oversigt over Webers udstykning

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.148685 longitude=10.195887> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.195887, 56.148685] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>