Niels Christian Nielsen Iversen

Fra AarhusWiki
Niels Christian Nielsen Iversen

Tømrermester Niels Christian Nielsen Iversen, født i Sahl ved Bjerringbro 8. april 1870.

Udlært som Tømrer i 1890. Afgangseksamen som Bygningskonstruktør. I 3 år var han Tegner og Konduktør hos Kgl. Bygningsinspektør Professor Hack Kampmann. Løst borgerskab i Aarhus 28. august 1900.

Litteratur og kilder