Nathan David Nathan (1816-1871)

Fra AarhusWiki

Nathan David Nathan - i sin samtid blot kendt som N.D. Nathan - var kommissionær og handelsagent i Aarhus og en del af byens jødiske mindretal.

Født 22. februar 1816 i København, død 14. december 1871 i Aarhus.

Søn af silke- og klædekræmmer David Nathan og og Bolette Nathan f. Davidsen. Parret fik flere børn, og N.D. Nathan havde mindst fire søskende.

Gift med Inger Johanne Nathan f. Kühnel, som blot gik under fornavnet Hanne.

N.D. Nathan boede gennem sit liv flere forskellige steder Danmark og rejste som handelsagent nok til endnu flere. Han startede dog ud som almindelig købmand og havde i 1850 sin egen forretning i Randers. Her boede han dette år sammen med sin hustru og deres 1-årige datter, Bolette Magdalene Nathan, samt en handelslærling og en tjenestepige. De flyttede tilsyneladende i 1853 - muligvis til København. Her ses de i hvert fald boende i 1860, hvor N.D. Nathan arbejdede som handelsagent, og familien var blevet udvidet med sønnen Carl Adolph Nathan. Han var dog blevet født, inden de forlod Randers. Deres husstand i København talte også en tjenestepige og en studerende, der formodentlig var en slægtning til N.D. Nathans hustru.

N.D. Nathan havde tilsyneladende aldrig fast bopæl i Aarhus, men kom formodentlig kun til byen i kraft af hans arbejde som handelsagent. Af Aarhus Vejvisere fremgår det i hvert fald, at han i 1869 boede på pensionat i Vestergade 8 (gl. nr. 612A), og i 1871 opholdte han sig på Sct. Clemens Torv 12, hvor Hotel Skandinavien lå.

Nathan David Nathan døde som 55-årig i 1871 og blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Hans grav var engang markeret med en gravsten, men i dag er stenen væk.

Se også

Nathan David Nathan på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Nathan David Nathan

Litteratur og kilder