Meyer Philip Heckscher (1767-1833)

Fra AarhusWiki

Meyer Philip Heckscher eller Hechscher var købmand i Aarhus og en del af byens jødiske mindretal. På grund af en fejllæsning af hans navn - formodentlig i Aarhus Mosaiske Trossamfunds kontraministerialbog - er han i nogle senere kilder anført under efternavnet Bloch.

Født ca. 1767 i Altona, død 18. januar 1833 i Aarhus.

Stammede muligvis fra den Heckscherske familie, der havde et større handelshus i Hamborg-Altona, hvorfra nogle udvandrede til København.

Gift med Berine Davidsen (ca. 1771-1835). Sammen havde de tilsyneladende en søn ved navn David Heckscher.

Meyer Philip Heckscher tog borgerskab som slagter i Aarhus i 1806. Han havde dog søgt det allerede i år 1800, hvor han havde fået kongelig bevilling til at bosætte sig i byen. Det kan derfor formodes, at han allerede kom til byen omkring dette tidspunkt. I folketællingen fra 1801 kan en købmand med navnet "Philip Meyer Hexer", der sandsynligvis er Heckscher, ses boende på Brobjerg som logerende ved købmand Hosias Vennemoes. Året efter opholdte han sig på en adresse på hjørnet af Vestergade og den såkaldte "Skidenstræde", der i dag er Grønnegade. Senere lejede han sig ind på større gårde i Guldsmedgade og Rosensgade, inden han til sidst købte sit eget sted i Klostergade 40 i 1812.

Det ser ud til, at han trods sit borgerskab som slagter aldrig beskæftigede sig med slagterivarer, men i stedet handlede med såkaldte "specerivarer", en undergren af kolonialvarer med en særlig (krydret) lugt eller smag, eksempelvis tobak, sukkersirup, krydderier og frugt som blommer, svesker og rosiner. Senere skiftede han tilsyneladende branche, da han i 1823 reklamerede med, at han købte "gammelt Jern, enten støbt eller hamret, Kakkelovnsplader, Kugler, Kanoner etcetera..."

Han blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Meyer Philip Heckscher på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Meyer Philip Heckscher

Litteratur og kilder