Møllevangskirken

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Møllevangskirken.
Fotograf: Børge Andre Venge, 1959, Aarhus Stadsarkiv.

Møllevangskirken er en kirke beliggende i Møllevangskvarteret ved hjørnet af Fuglebakkevej og Fuglesangs Allé.

Initiativet til Møllevangskirken blev taget af pastor Axel Hjeresen, der stod bag oprettelsen af en kirkekomite til sagens løsning. Med kirken udskiltes et nyt sogn af Skt. Markus kirkes Sogn. Overvældende mange beboere i det nye sogn bidrog økonomisk, staten støttede ligeledes, mens Aarhus Kommune skænkede grunden, hvor kirken skulle opføres.

Kirken blev rejst i lyntempo; grundstensnedlæggelsen fandt sted den 24. juni 1958, og allerede den 21. juni 1959 kunne man indvie den nye kirke med en gudstjeneste. Det var den i Aarhus så bekendte Christian Frederik Møller (1898-1988), der leverede tegningerne til den nye kirke; en kirke der i sin arkitektur søgte at forene det traditionelle med en moderne tilgang. Og arkitekten ønskede således en kirke, der nøje blev passet ind i det moderne boligkvarter. Iøjnefaldende blev således det dominerende tag, der når næsten ned til jorden, samt den i det hele taget enkle bygning med det aflange kirkerum, der spidser til mod alteret. Rummets eneste vindue har form som en stor udskæring i taget, hvorigennem lyset strømmer ind i kirkerummet. Kirken gjorde sig i øvrigt bemærket ved, at den som udgangspunkt var uden det ellers traditionelle tårn. Et sådant blev dog tilføjet i 1968, også efter tegninger af C.F. Møller, nordvest for kirkens hovedindgang i samme røde sten, der også præger resten af kirkebyggeriet. Den enkle linier i det ydre går igen i det indre, hvor de hvidkalkede vægge understreger rummets enkle geometri; et rum der udvides ved at gå helt op til taget.

Se også

Møllevangskirken på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Møllevangskirken

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide. Bestil materiale
  • Jens Chr. Basse, Møllevangen har fået sin kirke, i: Jul i Aarhus 1959.
  • Arkitektur 1960 årg. 4.