Møllevangskvarteret

Fra AarhusWiki

Møllevangskvarteret ligger på dele af den gamle bymarksjord Møllevangen. Det afgrænses af Paludan Müllersvej, Vestre Ringgade, Viborgvej og Fuglesangsallé. I tiden lige efter århundredskiftet 1899-1900 blev området domineret af kolonihaver. Derefter indfandt sig et villabyggeri i den sydlige del. I 1940'erne og 1950'erne kom der et tæt etagebyggeri i områdets nordlige del.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon