Lystrup Idrætscenter

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Lystrup Idrætscenter, idrætsanlæg og delvist selvejende institution.

Centret startede med opførelsen af Lystruphallen i 1973, som Aarhus Kommune byggede til brug for byens voksende befolkning. Frem til byggeriet af Elsted Skole i 1970 og Lystruphallen i 1973 var salen på den tidligere Elsted Skole (nuværende Elsted-Lystrup Beboerhus) den eneste mulighed for indendørs idræt i Lystrup-området.

Centret blev formelt oprettet i 1990, efter en større udvidelse af faciliteterne, herunder opførelsen af en ny opvisningssal og squashbaner.

Baggrund

Første gang, man kunne læse om Lystruphallen, var i Aarhus Stiftstidende d. 15. november 1971, hvor det berettes, at rådmand Thorkild Simonsen søgte en kapitalbevilling på 90.000 kr. til færdiggørelsen at projektet Lystruphallen.

Lystruphallen blev bygget med indgang fra hallens sydside - altså ud mod gang- og stisystemet syd for hallen (ud mod de nuværende tennisbaner). Den færdige hal blev indviet d. 16. marts 1973.

Det der for alvor blev tilløbsstykket til idrætscenteret, var dog oprettelsen af tennisbanerne syd for hallen. I 1977 kontaktede Lystrup Idrætsforening første gang Aarhus Kommune om muligheden for anlægning af udendørs tennisbaner ved hallen. Projektet bevægede sig dog noget langsomt i starten, og et udvalg nedsat af idrætsforeningen i 1981 kom ikke længere end indhentelsen end et par tilbud på etableringen af 4 grusbaner. Der kom dog for alvor skub i initiativet i forbindelse med nedsættelsen af et nyt udvalg i efteråret 1983, som fik både skaffet byggetilladelse og anlægstilbud, samt økonomisk understøttelse til projektet igennem DIF og tipsmidlerne og et lån i den lokale Danske Bank på 473.000 kr. Projektet endte endte med at koste omkring 600.000 kr. Tennisbanerne stod herefter klar i midt en af maj 1984, hvorefter deres officielle åbning blev fejret med en ceremoni d. 16 juni med deltagelse af den daværende rådmand for Fritids- og Kulturforvaltningen, Thorkild Ibsen.

Første Udvidelse

En større udvidelse af faciliteterne ved Lystruphallen kom første gang på tale i 1987, og blev efter taget op som et reelt initiativ i 1988. Udvidelsen blev muliggjort af en gruppe ihærdige frivillige, som med en kampagne til indsamling af midler til en udvidelse i slutningen af 1988, indsamlede 1,2 millioner kr. Dertil kom et kommunalt tilskud. Hallen blev bygget af lokale håndværkere og entreprenører.

Med byggeriet af de nye faciliteter blev Andelsforeningen Lystrup Idræts- og Fritidscenter (senere omdøbt til Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter) etableret, som selvejende institution i 1989, som ejer af de nye idrætsfaciliteter i Lystrup Idrætscenter, og skulle dermed stå for deres drift og udlejning. Den oprindelige hal fra 1973 forblev en kommunal hal.

Idrætscenteret blev udvidet med en opvisningshal med internationale mål og plads til 400-450 mennesker. Centret blev ligeledes udvidet med 2 squashbaner og tilhørende omklædningsfaciliteter.

I 1990 stod udvidelsen færdig, og Lystruphallen blev nu formelt til Lystrup Idrætscenter. Indgangen til Idrætscenteret blev flyttet om mod nord til parkeringspladsen, hvor et nyt indgangsparti med lobby/hall blev etableret.

Anden Udvidelse

I 2018 initieredes af Lystrup Idrætsforening et arbejde omkring udvikling af foreningen. Som en af flere arbejdsgrupper, blev der nedsat et udvalg med repræsentanter fra Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter og flere afdelinger i Lystrup Idrætsforening.

Gruppens formål er at få udvidet og opgraderet idrætscenteret med nye og tidssvarende faciliteter, som inviterer til idrætsudøvelse. Aarhus Kommune har indtil videre bevilliget 5 millioner kr. til projektet.

Planerne for udvidelsen består af anlægning af yderligere 2 squashbaner, konstruktionen af et fitnesscenter og en multihal, en ny café og nye morderne mødelokaler.

Kilder og litteratur