Ludvig Warburg (1807-1854)

Fra AarhusWiki
Ludvig Warburgs gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"Herunder hviler
Ludvig Warburg
Eier af Mallinggaard
og Holskovgaard
Død d 29 April 1854
49 Aar."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Ludvig Warburg var proprietær og en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 2. januar 1807 i Hamborg, død den 29. april 1854.

Ludvig Warburg kom til Danmark engang før 1834, da han dette år kan findes i folketællingerne, anført som boende på Wedelslunds Hovedgaard i Sjelle Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt. Ludvig Warburg arbejdede som forvalter på gården, som var ejet af en Martin Warburg, der muligvis var en slægtning. Det var en stor gård med mange ansatte.

Ludvig Warburg må være flyttet derfra ikke særlig længe efter, da en annonce i Aarhus Stiftstidende fra maj 1842 oplyser, at han frem til da havde været forvalter på Restrup. Her menes formodentlig herregården, Lille Restrup Hovedgård, ved Aalestrup i Himmerland.

Annoncen oplyser, at Ludvig Warburg netop havde købt Laulund, der var en mindre gård ved Herning og hørte til herregården, Herningsholm. Det var formodentlig ved med dette køb, at han kunne begynde at kalde sig "proprietær". Ordet betyder groft set bare "grundejer", men mest blev dengang brugt om en person, der ejede en stor gård eller et gods.

Herfra findes der ikke flere spor efter Ludvig Warburg. Det kan antages, at han flyttede igen senere i sit liv, da der på hans gravsten står, at han ejede Mallinggård og Holskovgaard.

Han døde den 29. april 1854, formodentlig nær Aarhus. Han blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Ludvig Warburg på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ludvig Warburg

Litteratur og kilder