Lodstårnet

Fra AarhusWiki
Bassin 5 med Pier 3, Pier 2 og med Kystvejen i baggrunden. Midt i billedet ses Lodstårnet fra 1953.
Foto: Knud Nielsen 1983-1995 Aarhus Stadsarkiv.

Det fem etager høje Lodstårn har i mange år været et vartegn for Aarhus Havn. Det blev tegnet af Johan Richter fra C.F. Møllers Tegnestue og bygget i 1953 for at give lodserne mulighed for at holde øje med de ankomne skibe. Bygningen var forberedt til otte etager, hvilket blev gennemført to år efter.

Som det første lodshus i landet fik det radaranlæg i 1956. På 8. etage lå en vagtstue med skriveborde, telefon, VHF-radio, udkig og radar samt radiokommunikation med skibene, der meldte deres ankomst og aftalte, hvilken assistance, man ønskede.

Bygningen husede omkring 7 lodser og 10 bådsmænd. I stuen boede en enkelt bådsmand. Her var der også cykelstald og værksted. Bådsmændene boede på 1., 2. og 3. sal, mens lodserne boede på 4., 5. og 6. sal. På etagerne 1-5 boede der tre mand på hver sal, og på 6. sal var der et kammer til én mand samt opholdtstue og køkken.

Det var nødvendigt og praktisk, at hver mand havde sin egen køje og sit eget kammer, hvor han kunne hvile. Det førte til, at Lodshuset blev kaldt for "sovesiloen".

Bådsmændende var matroser eller fiskere af uddannelse. Deres opgave var at sejle lodsbådene, når lodserne skulle hentes i land igen, når skibene havde forladt Aarhus Havn.

Foruden opgaven med at sejle lodsbådene, var de også "trossemænd", som tog imod trosserne, når skibene skulle fortøjres og igen lod trosserne gå, når skibene igen skulle til søs.

Det var lodsens opgave at kravle om bord ad lodslejderen, der minder om en frithængende rebstige og dirigere skibet under indsejling til havnen. Dette var et risikabelt job i hårdt vejr.

I dag (2020) benyttes Lodstårnet af Molslinjen, og i perioder har Aarhus Kommune brugt tårnet til at huse gæster fra udlandet.

Lodstårnet bliver ledigt, når Molslinjen flytter den 1. oktober 2020. Ved samme lejlighed overtager Aarhus Kommune området på Pier 3 omkring Lodstårnet. I den forbindelse drømmer Aarhus Søfarts Museum om at kunne flytte ind i bygningen.

Lodstårnet indgår som et bevaringsværdigt bygningsværk i Stadsarkitektens planer for De bynære havnearealer.

Litteratur og kilder