Lauritz Valdemar Pedersen (1875-1940)

Fra AarhusWiki
Lauritz Valdemar Pedersen

Forretningsfører Lauritz Valdemar Pedersen medlem af Aarhus Byråd 30. maj 1918 - 31. marts 1925 - 12. august 1926 - 31. marts 1928 og 20. februar 1930 - 31. marts 1936 for Socialdemokratiet.

Født 19. september 1875 i Aarhus, død 11. marts 1940 i Aarhus.

Forældre; arbejdsmand L.P. Pedersen og hustru Kristine Nielsen. Gift 25. november 1899 med Johanne Christine Madsen, født 10. april 1873 i Ørting sogn, Århus amt, død 10. april 1945 i Århus, datter af husmand Anders Madsen og hustru Anne Marie Poulsen.  

Karriere

Valdemar Pedersen, der havde gennemgået almindelig folkeskoleuddannelse i Paradisgades Skole i Aarhus, kom straks efter konfirmationen ud at tjene på landet. 22 år gammel vendte han tilbage til Aarhus og blev arbejdsmand og senere havnearbejder. I 1905 blev han valgt ind i Havnearbejdernes Fagforenings bestyrelse, hvor han sad til 1919 (formand 1910-19), da han blev forretningsfører for Dansk Arbejdsmandsforbund. Pedersen har været medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation 1900-18, af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund og formand for dets nordre kreds 1915-23. Han var medlem af bestyrelsen for Hjælpekassen 1909-15, for huslejenævnet for Skt. Johannes sogn 1916-19 og for Arbejdernes Produktionsforening 1912. Pedersen var medlem af byrådet i tre perioder: 1918-25, 1926-28 og 1930-36, og han har i disse år siddet i mange udvalg og bestyrelser. Hans væsentligste indsats var af organisationsmæssig art.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Brandkommissionen 1918-25
 • Bestyrelsen for arbejdsanvisningskontoret 1918-25
 • Havneudvalget 1919-21
 • Udvalget for belysningsvæsenet 1920-25
 • Brolægnings- og vejudvalget 1920-25 og 1929-33 
 • Kasse-  og regnskabsudvalget 1926-28 
 • Udvalget til at gennemgå repartitionen på amtets købstæder 1926-28
 • Skolekommissionen 1926-28
 • Repræsentantskabet for Århus Teater 1926-28 og 1930-36
 • Udvalget for skolebørnsbespisningen 1926-28 og 1933-37
 • Forskønnelsesudvalget 1926-28
 • Udvalget for byens skove 1926-28 og 1930-33
 • Legatudvalget 1930-33
 • Biblioteksudvalget 1930-34
 • Udvalget for skolevæsenet 1930-36
 • Udvalget for skovvæsenet 1933-36
 • Repræsentantskabet for Mindeparken 1933-37
 • Århus amts skoleråd 1933-40  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale