Langenæshus

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Udsigt over Langenæs fra Højhuset Langenæs, 1970. I baggrunden ses de tre højhuse Langenæshus og Langenæsbo. Fotograf Preben Tolstoy, 1970, Aarhus Stadsarkiv.

Langenæshus består af to etageejendomme, som ligger i forlængelse af hinanden på Augustenborggade.

Ejendommen på Augustenborggade 21A-21C er opført i 1960 mens ejendommen på Augustenborggade 23D-23F er opført i 1963.

Ejendommene udgør tilsammen kollektivhuset Langenæshus, og er opført med støtte fra Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Enlige og Ældre. Foreningen blev stiftet i 1954, og havde til formål at opkøbe eksisterende ejendomme eller opføre nye, hvori der kunne indrettes boliger til enlige og ældre. Langenæshus blev opført med fokus på at tilbyde beboerne forskellige fællesaktiviteter og -faciliteter og med krav til beboernes alder, hvilket stadig gør sig gældende den dag i dag. Området byder blandt andet på et orangeri, en købmand og et lille bibliotek, og i ejendommen på Augustenborggade 21 ligger desuden Restaurant Langenæshus.

Langenæshus består af i alt 234 lejligheder, og for at komme i betragtning til en bolig, skal man erhverve sig en partialobligation. Denne kan enten opnås gennem fri handel med partialobligationsejeren eller ved opskrivning på venteliste. Man må ikke have hjemmeboende børn under 15 år, og størstedelen af lejlighederne udbydes kun til personer over 40 år. 1-værelseslejlighederne kan bebos af alle, men personer over 40 år har fortrinsret.

I forlængelse af Langenæshus ligger på Augustenborggade 25G-25J en etageejendom med navnet Langenæsbo, som også er et kollektivhus. Alle tre ejendomme er tegnet af arkitekterne J. K. Schmidt og Kaj Schmidt.

Ejendommene har historisk været underlagt en hjemfaldsklausul.

Langenæshus på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Langenæshus

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Augustenborggade 21


Litteratur og kilder

  • Niels Kjær, Fra Køkkenmøddinger til Højhuse. Bidrag til en beskrivelse af Langenæs-områdets historie, Aarhus 2010
  • Langenæshus & Langenæsbo, https://langenaeshus.dk/