Langenæsbo

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Udsigt over Langenæs fra Højhuset Langenæs, 1970. I baggrunden ses de tre højhuse Langenæshus og Langenæsbo. Fotograf Preben Tolstoy, 1970, Aarhus Stadsarkiv.

Langenæsbo er en etageejendom på Augustenborggade, som blev opført i 1965.

Ejendommen ligger på Augustenborggade 25G-25J, og i forlængelse af de to etageejendomme, som udgør Langenæshus. Alle tre ejendomme er tegnet af arkitekterne J. K. Schmidt og Kaj Schmidt.

Langenæsbo er ligesom Langenæshus opført som et kollektivhus med støtte fra Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Enlige og Ældre, i dag blot FREMBO. Foreningen blev stiftet i 1954, og havde til formål at opkøbe eksisterende ejendomme eller opføre nye, hvori der kunne indrettes boliger til enlige og ældre. Boligerne skulle gerne være relativt billige og tilbyde beboerne forskellige fællesfaciliteter og -aktiviteter.

Langenæsbo består af i alt 96 lejligheder, og for at komme i betragtning til en bolig, skal man erhverve sig en partialobligation. Denne kan enten opnås gennem fri handel med partialobligationsejeren eller ved opskrivning på venteliste. Størstedelen af lejlighederne udbydes kun til personer over 40 år. 1-værelseslejlighederne kan bebos af alle, men personer over 40 år har fortrinsret.

Samtidig med opførelsen af Langenæsbo, blev der opført et tilhørende plejehjem. Plejehjemmet blev senere solgt til Aarhus Kommune, som indrettede 31 plejeboliger i bygningen. Plejehjemmet blev solgt med en klausul, som giver alle beboere i Augustenborggade 21, 23 og 25 fortrinsret til boligerne.

Ejendommene har historisk været underlagt en hjemfaldsklausul.

Langenæsbo på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Niels Kjær, Fra Køkkenmøddinger til Højhuse. Bidrag til en beskrivelse af Langenæs-områdets historie, Aarhus 2010
  • Langenæshus & Langenæsbo, https://langenaeshus.dk/