Augustenborggade

Fra AarhusWiki

Augustenborggade

Vejen AugustenborggadeLangenæs er navngivet og anlagt i 1939, opkaldt efter Augustenborg Slot i Sønderjylland i byen af samme navn.

Langs Augustenborggades sydside består bebyggelsen af en 5 1/2 etages karrébebyggelse, der er opført umiddelbart efter 2. verdenskrig. Nordsiden af gaden er afgrænset af jernbaneterrænet, og erstøjmæssigt udfordret af jernbanetrafikken. Netop jernbanetrafikken har haft - og er - negativ indflydelse på området.

Ejendomme

Augustenborggade 3

Rødstensbygning i 5,5 etager opført med tegltag og fem kviste i 1938 af tømrermester Hans Olsen, E. Christensen og murermester Winkler. Ejendommen er desuden tegnet af arkitekten Peder Møller

Augustenborggade 5

Ejendommen er opført i 1938 af murermester H. Lodshøj og tegnet af arkitekten Peder Møller.

Se mere