Langenæs Allé

Fra AarhusWiki

Langenæs Allé

Gaden Langenæs Allé er navngivet i 1952 og er sandsynligvis anlagt få år forud. Gadens navn er afledt af området Langenæs nordvest for Harald Jensens Plads.

Den altafgørende bebyggelse udgøres overvejende af arkitekterne V. Puck og Carl E. Jensen. Karreerne er ensartede med hensyn til proportioner og materialer og især de tilbagetrukne altaner imellem de gennemgående karnapper udgør et karakteristika.

Som en følge af sin nære tilknytning til Ringgaden er Langenæs Allés bebyggelse trafikalt udfordret. Dette forhold er sammen med gadestrækningens snorlige og noget monotone forløb taget med i bedømmelsen af omgivelsernes helhedskarakter, og afspejler sig derfor i den endelige gruppering af ejendomme.

Se mere

Kilder

Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistratens 2. Afdeling 1981