Julius Jens Emil Hoffmeyer (1841-1911)

Fra AarhusWiki

Julius Jens Emil Hoffmeyer var overlærer, redaktør, bibliotekar i Aarhus.

Oprindeligt døbt "Jens Emil Hoffmeyer" og kendes bedre som "J. Hoffmeyer".

Født 20. april 1841 i København, død 27. oktober 1911 på Frederiksberg.

Søn af oberst Andreas Brock Hoffmeyer (1809–1876) og Juliane Jensine Emilie Bilfeldt (1806–1841).

Gift med Karen Biering (1854-1941).

Hoffmeyer var student fra Sorø og magister i botanik med senere tillægseksamen i geografi. Han var tilknyttet Aarhus Katedralskole fra 1869-1901, hvor han fra 1892 blev overlærer.

I 1871 blev han medstifter af dagbladet Jyllands-Posten, som han var redaktør på frem til 1877.

Han virkede også som bibliotekar for Katedralskolens bibliotek, der senere forøgedes med Aarhus Stiftsbibliotek og stiftamtmand A. Regenburgs bogsamling. Som en del af dette arbejde planlagde Hoffmeyer omfattende katalogiseringsarbejder. I 1902 blev han overbibliotekar og leder af Statsbiblioteket, men blev allerede i 1905 afskediget på grund af regnskabsmæssige problemer.

I årene 1904-1911 udgav han Blade af Aarhus Bys Historie, et værk der hviler på omfattende kildestudier. Hans store, utrykte samlinger til Aarhus bys historie opbevares i Statsbiblioteket i Aarhus.

Sønnen Niels Volmer Biering Hoffmeyer (1874-1946) arbejdede som journalist ved Nationaltidende i København og Politiken og debuterede i 1901 med et skuespil på Aarhus Teater.

Litteratur og kilder

  • Kirkebog Københavns Garnisons sogn, 1841
  • Ib Gejl (red.): Århus - byens borgere 1165-2000. 2000
  • Jens Clausen (red.): Aarhus gennem Tiderne, bind III. 1941
  • Dansk biografisk leksikon, Gyldendals encyklopædi
  • J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie.. 3 bind. 1904-1911