John Gaarn Malling

Fra AarhusWiki

Købmand og ejendomsbesidder John Gaarn Malling er født den 22. december 1845 på Jægergården i Viby Sogn. Hans far var købmand, proprietær, ejendomsbesidder og kalkværksejer Andreas Malling og mor Caroline Gaarn. John Gaarn dør den 28. december 1897 i Dynkarken 39-41.

John Gaarn er fætter til Niels Malling og Mathilde Kirstine Linnemanns børn.

Boet efter Mathildes død den 25. maj 1874 lejer den 9. oktober 1877 købmandsdelen i købmandsgården Dynkarken 39-41 ud til John Gaarn, der hidtil har drevet egen købmandsforretning på hjørnet af Nørregade / Høegh-Guldbergs Gade. Efter boet den 26. juni 1879 er udlagt til Niels og Mathildes børn, fortsætter John Gaarn lejemålet for den 20. juli 1888 at købe hele købmandsgården Dynkarken 39-41.

Han fortsætter med at drive købmandshandelen og leje de øvrige lokaler ud frem til den 1. april 1892, hvor han udlejer købmandsdriften til købmand Frantz Gertzen, men beholder selv ejendommen med de øvrige lejemål frem til sin død den 28. december 1897.

Ved siden af købmandshandelen ejer og udstykker han sammen med broderen Rasmus Malling jorden på Frederiksbjerg på vestsiden af Frederiks Allé fra Banegraven til vest for Absalonsgade arvet efter deres far Andreas Malling.

Frantz Gertzen havde tilsyneladende ikke succes med at drive købmandshandelen i Dynkarken, for den 21. januar 1893 og følgende annoncerer John Gaarn forretningslokalerne med den tidligere urtekram-, kolonial- og produktforretning til leje.

Placeringen af en købmandshandel i Dynkarken er på dette tidspunkt ikke optimalt i forhold til tidens kundegrundlag. Hvor den oprindeligt lå godt i forhold til, når bønderne fra Hads Herred ankom til byen, så er kunderne i slutningen af 1800-tallet almindelige husstande, og dem er der ikke så mange af omkring Dynkarken med havet på østsiden og havnen på nordsiden.

For den 4. april 1897 fremgår det af hans annoncering, at købmandshandelen er ophørt, for nu udbydes beværterlokaler til leje, og de ligger tilsyneladende godt i forhold til kunderne i havnen. Med denne annoncering er købmandsaktiviteterne tilsyneladende helt ophørt i købmandsgården oprindeligt opført i 1760.

Med John Gaarn Mallings død den 28. december 1897 uden at efterlade sig børn udgår købmandsgården i Dynkarken helt af købmandsslægten Malling. De andre efterkommere i slægten er enten flyttet fra byen eller arbejder inden for andre fag end købmandsfaget. I stedet for køber grosserer Frederik Christian Dreyer den 20. maj 1898 på auktion Dynkarken 39-41 med henblik på at indrette frøhandel.

Artikler

Anetavle over købmandsslægten Malling i Aarhus

  • Torben Aastrup om Malling-slægtens ejendomme:

1874-1897 Den sidste Malling-generations ejendomme i Dynkarken