Johan Pedersen (1859-1920)

Fra AarhusWiki
Johan Pedersen

Overretssagfører Johan Pedersen, medlem af Aarhus Byråd 9. januar 1900 - 31. december 1905 for partiet Venstre.

Født 17. november 1859 på Odder Bisgård, Odder sogn, død 13. januar 1920 i Aarhus. Forældre: Gårdejer, sognefoged Peder Andersen og hustru Gunder Marie Pedersdatter. Gift 18. oktober 1888 i Veng sogn, Skanderborg amt med Laura Øllegaard Anne Marie Rasmussen, født 4. maj 1866 i Veng sogn, Skanderborg amt, død 22. januar 1916 i Aarhus, datter af gårdejer Peder Rasmussen og hustru Ane Kirstine Pedersen.

Karriere

Johan Pedersen skulle oprindelig have gået landbrugsvejen men brød af og blev student i 1881. I 1888 blev han cand.jur., og efter at have haft ansættelse som fuldmægtig nedsatte han sig i 1891 som sagfører i Nykøbing F, hvorfra han dog straks efter flyttede til Aarhus for at praktisere. I 1894 blev han overretssagfører, og fra 1909 påtog han sig de offentlige og beneficerede sager ved retterne i Aarhus, Hasle m.fl. herreder samt i Ning Herred.

Foreningsarbejdet

Han var tillige tiendekommissær for Aarhus amts 6. kreds, 1897-1907 kasserer og sekretær i Aarhus Amts landøkonomiske Selskab, 1896-1904 formand for Aarhus Grundejerforening og i 1899 medstifter af og indtil 1905 formand for Fællesorganisationen af jyske Grundejerforeninger. Pedersen gjorde sig især bemærket ved sin interesse for valgtekniske problemer. Han er "opfinder" af en valgmetode, der går under navnet "fri valgret", og som kort karakteriseret går ud på, at "enhver, som kan og vil, møder for sig selv og med fuldmagt for så mange, som har villet betro ham eller hende deres stemme".

Pedersens udgivelser

I årene 1903-06 udgav han seks bøger om sine ideer, ligesom han i avisartikler og ved talrige foredrag over hele landet fremførte sine tanker. Fra 1906 til 1920 udgav han tidsskriftet Samstyre, og han var tillige formand for Det universelle Samstyreparti. Pedersen ofrede så meget tid på sine valgteorier, at det gik ud over hans betydelige sagførervirksomhed. Han kom i økonomiske vanskeligheder, og på grund af uheldige forhold ved behandlingen af et dødsbo inddrog Justitsministeriet den 20. september 1911 hans sagførerbestalling.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder