Jens Peter Marius Simonsen (1869-1939)

Fra AarhusWiki
Jens Peter Marius Simonsen

Redaktør Jens Peter Marius Simonsen Medlem af byrådet 15. januar 1906 - 21. marts 1925 for Socialdemokratiet.

Født 8. april 1869 i Høver, Storring sogn, Århus amt, død 7. oktober 1939 i Århus.

Forældre: husmand Mikkel Simonsen og hustru Ane Marie Nielsen. - Gift 15. december 1894 i Århus med Nicoline Marie Mariane Høyer, født 9. maj 1873 i København, død 16. december 1952 i Århus, datter af skibstømrer Albert Marius Johan Høyer og hustru Flora Rosalie Adelheid Sick.

Karriere

M. Simonsen kom efter konfirmationen i lære i Silkeborg som typograf. Efter at være udlært fik han i 1890 arbejde i Demokratens sætteri i Århus, hvorfra han i marts 1894 rykkede ind på redaktionen som journalist. Fra 1901 var han medredaktør af Demokraten. Han var 1912 medstifter af Århus Ligbrændingsforening, æresmedlem 1937. I tiden 1910-21 var han formand for Socialdemokratisk Forbund i Århus, formand for Århus Journalistforening 1925-32 og formand for Himmelbjerggårdens tilsynsråd. Fra 1898 til 1918 var han opstillet i forskellige kredse til valg til Folketinget. I 1918 blev han folketingsmand i Århus midtkreds, og fra 1920 til 1931 var Simonsen valgt i Århus amtskreds. I 1932 blev han tingvalgt medlem af Landstinget. Fra sine unge år var han en ihærdig agitator for Socialdemokratiet. Som skribent var han især i sine tidlige journalistår meget yderliggående, og han pådrog sig i tidens løb en række processer, der resulterede i adskillige bøder og i 1916 tre måneders fængsel for injurier mod en herredsfoged.  

Simonsen var medlem af byrådet fra 15. januar 1916 til 31. marts 1925. I byrådsarbejdet spillede han en betydelig rolle som flittig taler og ordfører for sit parti i en række sager. Som ivrig tilhænger af ligbrændingssagen tog han initiativ til opførelsen af det første krematorium i Århus i 1923.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Værgerådet for søndre kreds 1905-22
 • Udvalget til at tiltræde kasseudvalget som budgetudvalget 1906-13
 • Udvalget for skovene og Marselisborg gods 1906-25
 • Skolekommissionen 1906-24
 • Bestyrelsen for Hads-Ning Herreders Jernbane 1907
 • Bestyrelsen for Christian d. IX's Børnehjem 1908-25
 • Udvalget for det offentlige slagtehus 1909-25
 • Brandkommissionen 1909-25
 • Århus amts skoleråd 1910-16
 • Repræsentantskabet for Århus-Randers elektriske bane 1913-22
 • Byggeudvalget 1917-21
 • Bestyrelsen for museets kunstafdeling 1917-25
 • Repræsentantskabet for Århus Teater 1921-25
 • Nævningegrundlisteudvalget 1935-39  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale