Jens Johnsen Gaarn (1813-1856)

Fra AarhusWiki

Skibskaptajn Jens Johnsen Gaarn, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 22. januar 1844 - 8. november 1849.

Døbt 12. febuar 1813 i Aarhus, død 15. maj 1856 på skibet »Palmoill« i Javahavet. Han blev begravet på kirkegården i Anjer ved Sundastrædet.

Forældre: Skibskaptajn John Gaarn (1786-1856) og hustru Mette Kirstine Creutzberg. Gift 1841 med An(n)e Elisabeth Strand, født 1818 i Bergen, død efter 1858.

Jens Johnsen Gaarn tog borgerskab som skipper og benævnte sig selv som skibskaptajn i Aarhus den 4. september 1837.

Politik

Jens Johnsen Gaarn sad i Borgerrepræsentationen fra 22. januar 1844 til 8. november 1849. I januar 1849 blev han valgt ind i byrådet, men i november bad han selv om at blive fritaget. Dog havde han fra 1844 været medlem af flere kommissioner, han var for eksempel indtil 1855 medlem af skolekommissionen men var på grund af sit arbejde ikke ofte til møderne.

I det offentlige liv

I Aarhus spillede han ikke en mærkbar rolle, idet hans erhverv holdt ham væk. Inden sin død havde han i en årrække sejlet ved Indiens og Amerikas kyster.

Medlem af eller repræsentant i ...

  • Havnekommissionen 1844-50
  • Skovkommissionen 1844-55
  • Komiteen til at anvise regninger 1844-47
  • Budgetkomiteen 1848

Litteratur og Kilder