Jens Christian Bøegh (1811-1876)

Fra AarhusWiki
Jens Christian Bøegh

Bogbinder Jens Christian Bøegh, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 1. januar 1848 - 25. januar 1849 og 8. januar 1852 - 31. december 1857.

Født 9. november 1811 i København, død 2. marts 1876 i Aarhus. Gift 25. oktober 1839 i Aarhus Domkirke med Marie Severine Kjerstine Bøgh, født 3. juli 1813 i Aarhus Domsogn, død 12. maj 1888 i Aarhus, datter af malermester Christian Bøgh og hustru Mariane Sørensdatter Smidt.

Karriere

Han var en dygtig udøver indenfor sit fag. Han sad i udvalg, som for de flestes vedkommende ikke var så betydningsfulde, og hos håndværkere var der generelt ikke den fornødne vedholdenhed og interesse for lokal politik. Men han gjorde et godt stykke arbejde for at inddrage visse kredse, der indtil da ikke havde haft lejlighed til at deltage i bystyret, i det politiske liv.

Politik

Jens Christian Bøegh var en del af Borgerrepræsentationen af to omgange. Første gang fra 1. januar 1848 til 25. januar 1849 og anden gang 8. januar 1852 - 31. december 1857. I disse perioder var han også medlem af eller repræsentant i

  • Bestyrelsen for Borgervæbningen 1848
  • Skolekommissionen 1849
  • Kassekommissionen 1852-56

Litteratur og Kilder