Jegstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tranbjerg Sogn.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Jegstrupvænget, fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.


Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Jegstrup er placeret på en plan flade i et ret kuperet terræn. Beplantningen må som helhed betegnes som fremtrædende, specielt set i forhold til landsbyens størrelse. I tilknytning til gården Jegstrupvej 60 er der en del fine træer. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en mindre dam i landsbyens periferi, som er uden særlig miljømæssig værdi.

Bygninger og erhverv:

Skovgårdsvænget 97C. Hjemsted for Tranerne, Det Danske Spejderkorps. Fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Landsbyen består af to gårde og tre beboelseshuse og må betegnes som landbrugsorienteret.

Vejnet:

Det trafikale forhold begrænses til Jegstrupvej, der er en ikke særlig trafikeret bivej. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 15 bygninger fordelt på 5 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Jegstrup virker som en lille landbrugs-ø, omringet af moderne udvikling med Hasselager industrikvater mod nord-vest og et nyt parcelhuskvarter mod øst.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.tranbjerglokalhistorie.dk/