Jakob Peder Martin (1887-1968)

Fra AarhusWiki
Jakob Peder Martin

Redaktør Jakob Peder Martin, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1946 - 31. marts 1950 for Venstre. Ridder af Dannebrog.

Født 17. maj 1887 i Sorø. Forældre: Redaktør Frederik Martin og hustru Maren Bjerre. Gift 2. maj 1914 i Odense med Maren Knudsen, født 2. februar 1886 på Dyrupgård, Sanderum sogn, Odense amt, datter af gårdejer Anders Knudsen og hustru Johanne Poulsen.

Karriere

Martin voksede op i et frisindet hjem blandt journalister og politikere. Som ung tog han på højskole, i Sorø i 1903, Askov i 1906 og 1907 og efterfølgende var han et par år på Statens Lærerhøjskole. Hans uddannelse svarede til en højskolelærers, men han endte dog i journalistikken, idet han fik ansættelse ved Vejle Amts Folkeblad og senere ved Næstved Tidende. Allerede i 1913 blev han redaktør af Ærø Folketidende og i 1915 af Morsø Folkeblad, og endelig kom han i 1928 til Århus Amtstidende, hvor han var til 1958.


Martin var en mand, der var fuldt ud forankret i den grundtvigske folkelige kultur. Han var en liberal politiker, en kyndig bladmand og en af Venstres bedste skribenter. Navnlig var hans daglige leder kendt og ofte citeret.

Politik

Martin var i 1946-50 medlem af byrådet, hvor han var en tilhænger af åbenhed i den kommunale administration, og hvor man lærte at skatte ham som en morsom og slagfærdig debattør, der ofte ramte plet med sine tørre og stilfærdige bemærkninger. Martin, der ofte havde været opstillet til Folketinget i kredse, der ingen valgchance havde, var medlem af Folketinget 1950-60 som repræsentant for Aarhus amtskreds. Han var en utrættelig talsmand for et liberalt livs- og menneskesyn.

Foreningslivet

Foruden sit erhverv som bladmand, sit byrådsarbejde og folketingsvirksomhed har han interesseret sig for Rotary og Foreningen Nordens Århusafdeling samt Sønderjydsk Forening for Århus og Omegn. Han har været medlem af Venstres oplysningsudvalg og af bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade, og han er æresmedlem af Aarhus Venstrevælgerforening samt af Jysk nationaløkonomisk Forening. 1948-51 var han politisk medarbejder ved Gads danske Magasin. Det var navnlig tre områder, der optog ham: historie, nationaløkonomi og psykologi.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder