Jørgen Jensen Vroue (1836-1926)

Fra AarhusWiki
Tømrermester Jørgen Jensen Vroue

Tømrermester Jørgen Jensen Vroue, medlem af Aarhus Byråd 4. januar 1888 - 31. december 1893. Dannebrogsmand.

Født ca. 19. april 1836 i Vroue sogn, Viborg amt, død 22. april 1926 i Aarhus. Deltog i krigen 1864, for hvilken han modtog Erindringsmedaljen og flyttede til Aarhus som tømrermester den 10. februar 1874.

Familie

Forældre: husmand Jens Andersen og hustru Kirsten Jensdatter. Gift 14. maj 1865 i Aarhus med Sophia Maria Henriette Moratsch, født 30. oktober 1838 i Lütjenburg, Tyskland (Slesvig), død 4. februar 1906 i Aarhus.

Uddannelse

Vroue stod først i karetmagerlære, derefter i snedker- og tømrerlære, og i 1861 kom han som svend til Aarhus, hvor han en tid gik på Teknisk Skole. Sin værnepligt aftjente Vroue i Kiel og søgte samtidig sproglig og teknisk uddannelse. I krigen 1864 var han med som befalingsmand både ved Danevirke og Dybbøl.

Foreningslivet

Efter krigen vendte han tilbage til Aarhus og var i 1871 med til at starte Tømrersvendenes Fagforening. Han blev herefter kasserer i den første bestyrelse. I 1874 tog han borgerskab som tømrermester og var i 1880 med til at stifte Aarhus Tømrermesterforening og blev også her medlem af den første bestyrelse. Senere blev han udnævnt til æresmedlem. Han blev ligeledes medlem af bestyrelsen for Aarhus Grundejerforening, var en tid dens formand, ligesom han var medlem af bestyrelsen for Aarhus Håndværkerforening, hvor han som formand for byggeudvalget ledede opførelsen af foreningens bygning i Paradisgade. Senere oprettede han et legat til fordel for håndværkerforeningen og udnævntes 1909 til æresmedlem. Vroue var endelig medlem af bestyrelsen for Våbenbrødreforeningen, for den borgerlige sygekasse og for Aarhus Bikube.

Vroues opfindelser

Han var meget interesseret i alle nye opfindelser og opnåede allerede som svend et rejsestipendium til at besøge verdensudstillingen i Wien 1873. Senere forsømte han ikke at besøge de store udstillinger i København, Paris, Stockholm osv. Han konstruerede selv en »redningsstige«, som fik hædersdiplom på udstillingen i København, og som han afhændede til flere købstæders brandvæsen, også i Norge, ligesom han opfandt et »patentstillads«. Han var desuden utrættelig i arbejdet for bygningen af Sct. Clemens Bro og fremkom med flere projekter, som byrådet dog ikke gik ind for.

Politik

Vroue var selv medlem af byrådet 1888-93, men gjorde sig ikke meget gældende i de offentlige møder, hvorimod han tog ivrigt del i udvalgsarbejdet og ofte fremkom med forslag og planer, "der måske ikke alle var lige gennemførlige, men som bar vidnesbyrd om, at han tog sin byrådsvirksomhed alvorligt og samvittighedsfuldt". Særlig interesserede han sig for udarbejdelsen af nye projekter til kommunale bygninger, men var oftest "for ængstelig og beskeden til at fremsætte dem i byrådssalen".

Medlem af eller byens repræsentant i

  • Brolægningsudvalget 1888-90
  • Udvalget for vejvæsenet 1888-90
  • Svendeprøvekommissionen 1888-93
  • Bygningskommissionen 1888-99
  • Brandkommissionen 1891-93, herudover taksationsmand

Jørgen Jensen Vroue på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Jørgen Jensen Vroue i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder

56° 9' 36.35" N, 10° 12' 34.79" E