Holger Gebauer (1882-1956)

Fra AarhusWiki

Holger Gebauer (født 19. november 1882 i Sværdborg, død 2. marts 1956) var havneingeniør ved Aarhus Havn i perioden 1922-1947. Han efterlod sig et markant præg på Aarhus Havn, herunder flere store havneudvidelser i mellemkrigsårene.

Søn af lærer J.S. Gebauer og hustru Anna Gebauer, f. Martensen.

Gift i 1912 i Sæby med Petra Gebauer, f. Sørensen.

Holger Gebauer blev uddannet cand.polyt. (bygningsingeniør) ved Den Polytekniske Læreanstalt i 1908. Efter endt eksamen virkede Holger Gebauer først ved Vandbygningsvæsenet i Esbjerg og Hvide Sande. Fra 1908 til 1911 var han konduktør ved Sæby Havns udvidelse.

I 1911 ansattes han som ingeniørassistent ved Aarhus Havn og i 1919 avancerede han til afdelingsingeniør. Da havneingeniør Andreas Peter Vedel i 1922 pludselig døde, overtog Gebauer embedet som havneleder og virkede som havneingeniør til udgangen af 1947.

Virke

Holger Gebauer tiltrådte i Aarhus på en tid, hvor der var store arbejder i gang med udbygning af Sydhavnen. Disse arbejder var planlagt og ledet af havneingeniør Andreas Peter Vedel, og den unge Gebauer fik gennem Vedel sin uddannelse suppleret med praktiske færdigheder inden for både det tekniske og det økonomiske. Da Gebauer i 1919 blev afdelingsleder, tog Gebauer del i ledelsen af alle de vigtigere arbejder, og han var ved Vedels død selvskreven som ny havneingeniør.

Som havneingeniør fuldførte Gebauer frem til midten af 1920’erne de vedtagne projekter. Herefter fortsatte han med øvrige udbygninger og forbedringer, blandt andet en ny bølgebryder, nye kajanlæg og arealer til kornimportørerne samt arealer til kullosningsanlæg på Gasværkskajen. Lystbådehavnen anså han som ”sit Hjertensbarn”, og dets indvielse i 1933 var et hans stolteste øjeblikke.

Gebauer havde et godt blik for forbedring af lossemetoder på havnen. Med Göteborg, Stockholm og Amsterdam som forbilleder fik han anskaffet nye kraner til bl.a. stykgods og korn. Især under borgmester Jakob Jensen var det op ad bakke i Havneudvalget. Som Holger Gebauer udtalte i forbindelse med sin fratræden, så var ”Socialdemokraterne af hans Generation bange for Mekanisering og elektriske Kraner, fordi de troede, det ville betyde mindre Beskæftigelse.” Havneingeniøren fik dog sin vilje.

Litteratur og kilder

  • Kraks Blå Bog 1955, s. 464.
  • Børsen 23/10-1936 (25 års jubilæum), 19/11-1942 (60 år) og 28/12-1947 (afsked).