Hjelmager

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Skødstrup Sogn.

Historie

Hjelmager 2018, foto af Ib Nicolajsen.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Hjelmager er placeret på en svagt skrånende flade med fald imod øst.

Beplantningen må som helhed betegnes som fremtrædende, hvilket dog først og fremmest skyldes beplantning tilknytning til bygningerne. Et enkelt vandområde kan afgrænses, nemlig en mindre branddam, der ikke besidder nogen særlig værdi.

Bygninger og erhverv:

1 gård, 7 beboelseshuse med udhuse og en kombineret beboelse og forretning. Af disse i alt 9 komplekser er fire tidligere landbrugsejendomme, hvoraf altså kun en i dag fungerer som sådan.

Vejnet:

De trafikale forhold er begrænset til Hjelmagervej, der må karakteriseres som en gennemgående bivej, dog med ret ringe trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 24
Antal bygninger 26 bygninger fordelt på 9 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 6
Særkende for landsbyen

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler