Hans Jochum Müller (1821-1894)

Fra AarhusWiki
Hans Jochum Müller

Amtsvejinspektør Hans Jochum Müller, medlem af Aarhus Byråd 20. januar 1874 - 31. december 1878. Justitsråd.

Født 3. september 1821 i Gåbense, Nørre Alslev sogn, Maribo amt, død 26. november 1894 i Aarhus. Forældre: Skovrider Christian Fredrik August Møller og hustru Sophie Christine Georgine Andersen. Gift med Eva Marie Emilie Knudsen, født 6. august 1829 i Aarhus, død 26. juli 1923 i Karslunde sogn, Københavns amt, datter af overtoldbetjent Hans Wilhelm Knudsen og hustru Johanne Conradine Amalie Marie Hartman.

Karriere

Müller var født i 1821 på Falster, hvor faderen var kgl. skovrider. I begyndelsen af 1840'erne blev han ansat ved vejvæsenet, og i 1848 udnævntes han til vejinspektør i Aarhus amt. Dette hverv, som han røgtede med dygtighed og nidkærhed, havde han til kort før sin død i 1894. Müller fik med årene en omfangsrig vennekreds, ikke blot i Aarhus, men overalt hvor hans arbejde førte ham.

Foreningslivet

Hvor han deltog i forenings- og selskabsliv, blev han afholdt for sit pålidelige og retsindige væsen og sit gode lune. Han nærede stærke musikalske interesser og var en ivrig dyrker af sangkunsten. Han var således medstifter af sangforeningen 'Brage, og fra 1873 sad han som revisor i Centralforeningen af jyske Sangforeninger. Müllers musikalske evner gik i øvrigt i arv til sønnen, operasanger Max Müller.

Politik

Den anseelse, der blev Müller til del, gjorde det naturligt, at han i 1874 indvalgtes i byrådet. Vælgerne gav ham her så stor tilslutning, at et ønske fra Müllers side om at udtræde pga. mangel på tid blev nedstemt af byrådet med 10 stemmer mod 1. I de følgende fem år benyttede man sig af hans faglige indsigt i udvalgene for vej- og markvæsenet.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder