Gerlachsgade

Fra AarhusWiki

Gerlachsgade er en gade, som ligger på Frederiksbjerg. Gaden ligger mellem Læssøesgade og Trepkasgade.

Navnegruppe på Frederiksbjerg af danske off icerer, der deltog i de slesvigske krige.

Anlagt i perioden 1910-1931. I 1917 var der forslag fremme om at navngive gaden Helgesensgade fremfor efter en eller anden ukendt officer fra krigene i 1848 eller 1864. I 1918 vedtog byrådet alligevel at navngive gaden efter general Georg Daniel Gerlach (1797-1865). Han var født i Egernförde og allerede som ganske ung knyttet til militæret. Han deltog med dygtighed i Treårskrigen som bataljonschef. I 1864 var han med til rømningen af Dannevirkestillingen. Som overgeneral gik han senere også ind for Dybbøls rømning.

Gaden indgik i den byplan, som stadsingeniør Chr. Ambt og arkitekt Hack Kampmann i 1898 udformede.

Henvisninger

Gerlachsgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Gerlachsgade

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018