Fynsgade

Fra AarhusWiki

Fynsgade er ligesom Falstersgade anlagt to gange. Det første gadestykke - strækningen fra Høegh-Guldbergs Gade - anlagdes i 1886 på et område, der oprindeligt var udlagt til fattighaver.

En del af fattighaverne - arealet mellem Fynsgade og Kaserneboulevarden - forblev ubebygget helt frem til 1935. På arealerne blev der i årene 1935-37 opført en 5½ etages randbebyggelse efter en samlet bebyggelsesplan. Bygningerne, som er relativt ensartede, danner en delvis lukket karrébebyggelse omkranset af gaderne Fynsgade, Ny Munkegade, Kaserneboulevarden og Høegh-Guldbergs Gade. Karreen - kaldet Bakkegården - blev tegnet af arkitekten Peder Møller for en række forskellige bygherrer.

Byrådet vedtog i 1891 gadens navn. Dernæst, nemlig i 1897, fulgte etableringen af en linieføring for gadens forløb fra Falstersgade til Ny Munkegade.

Se Aarhus Kommunes kommuneatlas