Frk. M. Bursches Pigeskole

Fra AarhusWiki

Frk. M. Bursches Pigeskole

Skolen blev grundlagt af Anne Marie Bursche (f. 6. august 1839, død 1918). Grundlæggelsestidspunktet er ikke kendt endnu, men i 1879 angives Anne Marie Bursche som ”skolebestyrerinde” med bopæl i Skolegade 9.

I Aarhus Stiftstidende 3. november 1879 bekendtgøres, at ”M. Bursches Skole er flyttet til Hjørnet af Tangen og Guldsmedgade (i Hr. Kbmd. Lenbrocks. Gaard) 1. Sal. Nye Elever kunne optages.” Senere flyttes skolen til Nørre Allé 66 i 1883 og senere til Nørre Allé 30 i 1888. Skolen foretager sin endelige flytning til Thunøgade 17 i en nybygget større ejendom, der er opført til formålet af Anne Marie Bursche. Skolen åbnes med en indvielsesfest 25. maj. De første år lejer skolen desuden lokaler ud til et præliminærkursus.

Det er ikke meget, vi endnu ved om grundlæggeren, Anne Marie Bursche. I Aarhus Stiftstidende får hun en kort omtale 1. november 1905: ”Frk. M. Bursche, Thunøgade 17., fejrer i Dag 50 Aars Lærerinde-Jubilæum. Frk. Bursche har under sin lange Virksomhed gjort et meget stort personligt Arbejde i Godgørenhedens Tjeneste.” Det fremgår da også af avisen igennem årene, at hun var aktiv i KFUK’s arbejde, især i Klostergade.

Skolen omtales på adressen i vejviseren i 1912, men ikke i 1913.

Anne Marie Bursche boede sammen med sine ugifte søstre i Thunøgade, jf. kommunal skattemandstalsliste 1912. Anne Marie Bursche angives da som ”forh.”; de to søstre har ingen livsstilling anført ud for sig. Nogle år er der to søstre, andre år optræder en tredje Bursche som husbestyrerinde. De to søstre var Anne Erasmine Burshce (f. 23. august 1838) og Alina Bursche (f. 29. januar 1852). De to bekendtgør Anne Marie Bursches død i 1918 og takker året efter de gamle elever fra ”Frk. Bursches Skole”, der har været med til at sætte den smukke plade på hendes grav. Familiemedlemmer bliver boende i Thunøgade 17 i en længere årrække, men der er ikke længere skole på adressen.