Frederik Christian Lorentzen

Fra AarhusWiki
Overlærer Frederik Christian Lorentzen

Overlærer Frederik Christian Lorentzen medlem af Aarhus Byråd

Født 11. juli 1850 i Nr. Næraa på Fyn.

Uddannet cand. theol. 1883. Timelønnet lærer ved Katedralskolen, 1886 adjunkt og 1903 overlærer samme sted.

Medlem af eller repræsenteret i ...

Litteratur og kilder