Esther Cantor (1775-1840)

Fra AarhusWiki

Esther Cantor f. Levy var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født ca. 1775 i København, død den 29. november 1840 i Aarhus, 65 år gammel.

Gift første gang med hosekræmmer Moses Levy.
Gift anden gang med te- og porcelænshandler Lipman Cantor i København.

Med Moses Levy fik Esther Cantor fem børn: Abraham Lewis, Frederikke Fürst f. Ludwigs, Eline Wilhelmine Ludwigs, Joseph Ludwigs og Christian Ludwigs. De forskellige efternavne kan forklares som variationer af faderens efternavn, Levy. Alle blev født i København.

Med Lipman Cantor fik Esther Cantor en søn, Georg Cantor, født i København.

Esther Cantor var oprindeligt fra København, men flyttede til Aarhus engang inden 1834. Dette år findes hun i folketællingerne fra Aarhus, som viser, at hun var blevet enke. Hun boede hos sin søn, købmand Abraham Lewis, i hans ejendom på Mejlgade 19, der lå på hjørnet til Graven. Abraham Lewis havde fået borgerskab som købmand i Aarhus i 1825, og det er muligt, Esther Cantor allerede flyttede med ham der.

I 1840 var Esther Cantor imidlertid flyttet væk fra sin søn og boede i Tangen hos marskandiser Niels Olesen Schaarup og hans hustru, formodentlig som logerende.

Esther Cantor døde den 29. november 1840. Få dage senere bekendtgjorde hendes børn deres tab i Aarhus Stiftstidende:

"Efter næsten 6 Maaneders Sygeleie bortkaldte den Algode, Søndagen den 29. November vor elskede Moder, Esther Cantor, i en Alder af noget over 65 Aar, fra denne Verden. Dette for os saa sørgelige Dødsfald meddele vi herved hendes Venner her og i Hovedstaden paa den fraværende Families Medlemmers og egne Vegne.
Aarhuus, den 2. October [december] 1840
A. Lewis. Jos. Ludwigs. Eline Wilh. Ludwigs."

Af Esther Cantors børn, der var afsendere på annoncen, er allerede nævnt købmand Abraham Lewis. Den anden søn, Joseph Ludwigs (el. Ludvigs), var skomagermester i Aarhus, hvor han havde fået borgerskab i 1832. To år efter sin mors død fik Joseph Ludwigs og hustru fået en datter, der fik navnet Ester, opkaldt efter sin farmor.

Annoncens sidste afsender var datteren, Eline Wilhelmine Ludwigs, der ved moderens død boede i København. Hun blev først gift i 1843 og havde ved moderens død derfor stadig sit pigenavn.

Esther Cantor blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Esther Cantor på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Esther Cantor

Litteratur og kilder