Esther Aggebo (1892-1981)

Fra AarhusWiki
Esther Aggebo

Lærer og politiker Esther Aggebo, medlem af Aarhus Byråd for Det Konservative Folkeparti 1937-1950.

Født 17. oktober 1892 – død 1. maj 1981. Forældre: Overretssagfører Jens Breinholt Jørgensen og hustru Agnes Jacobine Bertelsen.

Gift 4. august 1920 med læge Anker Jens Aggebo, født 7. februar 1894 i København, søn af bogtrykker P. A. Aggebo-Nielsen og hustru Annalis.

Aggebos lærergerning

Esther Aggebo, født Jørgensen, var opvokset i Viborg, hvor hun tog sin studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1911. Herefter arbejde hun som privatlærerinde og var sekretær for Danmarks Kristelige Studenterforbund fra 1916-1917. Herefter begyndte hun på N. Zahles Skole i København, hvor hun studerede historie og kristendomskundskab. I 1919 blev hun færdig herfra som faglærinde.

Kvinder og unge

Esther Aggebo arbejdede for at forbedre kvinder og unges stilling i samfundet. Dette gjorde hun blandt andet via foredrag om seksuelle og religiøse spørgsmål, men også på skrift. Gennem sit liv skrev Esther Aggebo mange artikler og bøger. Af bøgerne kan nævnes ”Bibelord og samlevers” fra 1931 og ”Fra mor til datter” i 1940.

Politik og Byrådet

I 1940’erne blev Esther Aggebo aktiv i Aarhus Konservative Vælgerforening. I 1942 var hun med til at oprette Den Konservative Kvindekreds. Esther Aggebo sad i Aarhus Byråd mellem 1937-1950 i denne årrække arbejde hun hovedsageligt indenfor for sociale og kulturelle emner. I hele hendes tid i Aarhus Byråd sad hun i Udvalget for socialforsorgen, Børneværnsudvalget og Skolekommissionen.

Aggebos mand

Esther Aggebos mand, Anker Jens Aggebo, skrev to digtsamlinger til hende i anledningen af deres kobberbryllup og deres sølvbryllup. ”Blomster og frugt på hegn – Digte til Esther Aggebo på kobberbryllupsdagen 4. Februar 1933” og ”Stjernen og Arnen – Til min hustru Esther Aggebo, født Jørgensen på sølvbryllupsdagen 4. August 1945.”

I 2009 blev det besluttet at der skulle opkaldes en vej efter Esther Aggebo, denne blev lagt i Aarhus Ø, Esther Aggesbo gade.

Kilder

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.

Eksterne henvisninger