Elise Smiths Skole

Fra AarhusWiki
Elise Smiths Skole på Nørre Allé 25, 1904.

Elise Smiths Skole i Nørre Allé 25 blev oprettet i 1834, og er derved en af landets ældste fungerende privatskoler.

I perioden 1834-1931 var Elise Smiths Skole en ren pigeskole. Oprindeligt hed skolen Jomfru Starckes Pigeinstitut. Det var en meget lille skole med kun sytten piger, fordelt på to klasser.

Undervisningen foregik i bestyrerindens hjem, og der blev undervist i de fleste af de skolefag, vi også kender i dag. Hovedvægten lå dog på tysk og håndarbejde, det sidste var så absolut skolens største fag. Det var dyrt at have sin datter indskrevet på skolen, og den har derfor været beregnet for det velstillede borgerskabs pigebørn. Elevtallet var imidlertid stærkt svingende, økonomien derfor også.

I 1865 solgtes skolen til frøken Albertine Sørensen, og med hende som ny bestyrer rykkede nye tanker om pigers skolegang ind: etårige klasser med elevinddeling, der muliggjorde en progressiv faglig undervisning. Målet var at kunne tilbyde en kompetencegivende eksamensafslutning.

I 1897 købtes skolen af Elise Smith, som fortsatte arbejdet med at gøre pigeskolen til en eksamensskole. Hendes bestræbelser lykkedes: fra 1901 dimitterede eleverne til Almindelig Forberedelseseksamen, fra 1909 til realeksamen.

I skoleåret 1931-32 blev skolen åbnet for drenge, og den har siden fungeret som privat fællesskole.

I 1992 købte Elise Smiths Skole bygningerne fra den tidligere drengeborgerskole Ny Munkegades Skole, og året efter rykkede skolen ind i bygningerne på Ny Munkegade.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Bodil Olesen og overført fra Århus Leksikon
  • Pigernes Skole. Redigeret af Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Klim 1989. Bestil materiale

Henvisninger

Se også

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.159988 longitude=10.205675> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.205675, 56.159988] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>